La actuala reuniune, 18-19 mai a.c., care se desfăşoară la Bratislava (Slovacia), temele principale de discuţie au vizat îmbunătăţirea statutului de fermier în lanţul alimentar, simplificarea Politicii Agricole Comune, implementarea noii strategii a UE privind pădurile, pregătirea unei poziţii comune a UE referitoare la evoluţiile actuale în procesul 'Forest Europe'. Delegaţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este condusă de secretarul de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Botănoiu.

"În ceea ce priveşte primul punct al agendei, respectiv îmbunătăţirea statutului de fermier în lanţul alimentar, declaraţia comună apreciază că durabilitatea lanţului de aprovizionare cu alimente reprezintă una din priorităţile-cheie ale UE şi, totodată, un avantaj esenţial pentru cetăţenii europeni. Pe de altă parte, sunt analizate şi situaţiile vulnerabile care pot afecta negativ lanţul alimentar, în speţă instabilitatea economică şi problemele structurale care pot apărea la nivelul oricărei părţi componente a lanţului alimentar şi care-l pot afecta ca întreg, dezechilibrele semnificative şi asimetria în ceea ce priveşte puterea de negociere între părţile contractante care pot conduce la practici neloiale în cadrul relaţiilor comerciale reciproce", se arată într-un comunicat al MADR.

Punctul al doilea al agendei Reuniunii, constituit de declaraţia comună privind simplificarea Politicii Agricole Comune, susţine ideea că, în ceea ce priveşte plăţile directe, Comisia trebuie să revizuiască prevederile privind plata de ecologizare din punct de vedere al corelării cu alte condiţii de eligibilitate şi cu fezabilitatea măsurilor de ecologizare şi a obiectivelor de mediu precum şi a sarcinilor administrative ulterioare care trebuie îndeplinite în urma controalelor.

"Statele membre V4 +3 consideră importantă simplificarea, care însă nu trebuie să reprezinte un obiectiv în sine şi nu trebuie să limiteze accesul la măsurile PAC prin limitarea sau excluderea unor potenţiali beneficiari. Declaraţia comună referitoare la noua strategie a UE privind pădurile – implementare şi evoluţiile actuale în procesul 'Forest Europe' se vor analiza de factorii de decizie participanţi în vederea susţinerii intereselor ţărilor în formatul V4+3 pentru pregătirea unei poziţii comune a UE", se mai arată în comunicat.

De asemenea, MADR va mai propune înscrierea pe agenda următoarei reuniuni a V4 +3 a unor subiecte precum piaţa seminţelor oleaginoase şi plante proteice din bazinul Marii Negre.

AGERPRES