"Conform Clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice deţin, în medie, 40,0% din consumul gospodăriilor. O altă componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă. Acesteia i s-a alocat 21,2% din cheltuielile de consum, cea mai mare parte a acestora fiind absorbită de consumul de utilităţi necesare funcţionării şi încălzirii locuinţei (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale şi alţi combustibili), care presupune cheltuieli în mare măsură obligatorii pentru gospodării (17,2%)", informează INS.

Potrivit instituţiei, cheltuielile implicate de dotarea şi întreţinerea locuinţei au o pondere mult mai scăzută, respectiv de 4%.

"Următorul loc în ordinea determinată de volumul resurselor alocate a fost ocupat de cheltuielile pentru băuturi alcoolice şi tutun (7,7%) şi cheltuielile pentru transport (6,2%). Cheltuielile efectuate de gospodării pentru sănătate şi mai ales cele pentru educaţie înregistrează un nivel scăzut, în special din cauza faptului că satisfacerea acestor nevoi ale membrilor gospodăriilor se realizează în cea mai mare parte prin servicii publice de care aceştia beneficiază în cadrul sistemului asigurărilor sociale sau gratuit", mai arată publicaţia.

Nivelul mediu cel mai scăzut al cheltuielilor pentru locuinţă, precum şi al celor pentru sănătate, comunicaţii, recreere şi cultură, diverse produse şi servicii se înregistrează în cazul gospodăriilor de agricultori. Cheltuielile efectuate de aceste gospodării pentru sănătate, educaţie şi diverse produse şi servicii sunt mai mici decât jumătatea celor înregistrate pe ansamblul gospodăriilor (30,4%, 34%, respectiv 45%). AGERPRES


Te-ar putea interesa și: