Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (5.075 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (838 lei), scrie Agerpres.

În luna martie 2012, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna februarie 2012 ca urmare a acordării de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), de realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost:
38% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

  • între 15% şi 19% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
  • între 10% şi 14% în fabricarea băuturilor, fabricarea produselor din tutun, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi pe apă, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, telecomunicaţii;
  • între 7% şi 10% în captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.

Uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de realizări de producţii ori încasărilor mai mici (în funcţie de contracte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost:

  • între 2% şi 4% în prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite) şi activităţi de editare.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie, şi anume: învăţământ (3,1%) – ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice; sănătate şi asistenţă socială (1,5%), ca urmare a plăţii drepturilor salariale cuvenite salariaţilor din unele unităţi din domeniul asistenţei sociale care s-au confruntat în lunile anterioare cu dificultăţi financiare; administraţie publică (0,3%) – ca urmare a acordării de sume pentru diferite sporuri ori a plăţii concediilor de odihnă.

Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 3,3%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 100,9%.

Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2012 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 104,4%. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 122,1%, cu 5,1 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna februarie 2012.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Sursa: Agerpres