Potrivit sursei citate, extragerea va avea loc la ora 17,00, la aceasta urmând să participe bonurile fiscale emise în perioada 29 martie – 31 mai 2015.

"Selecţia câştigătorilor va fi realizată în două etape. Astfel, duminică, 28 iunie, Loteria Română va organiza extragerea din urne a bilelor care vor desemna luna, ziua şi valoarea bonurilor câştigătoare în prima etapă de selecţie. După centralizarea bonurilor câştigătoare, va fi organizată cea de a doua extragere, determinarea celor 100 de bonuri câştigătoare. Precizăm că acordarea a maximum 100 de premii este reglementată de Legea nr. 166/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 460 din 25 iunie 2015", precizează MFP.

În ceea ce priveşte prima etapă de selecţie a câştigătorilor Loteriei bonurilor fiscale, începând cu ora 17,00, va fi organizată prima parte a extragerii ocazionale, în studioul TV al Loteriei Române. Extragerea este publică şi va putea fi transmisă, în direct, de toate televiziunile interesate, prin preluarea semnalului audio-video de la studioul Loteriei Române.

Extragerea de duminică va avea trei etape: etapa I – se va extrage o bilă, reprezentând luna emiterii bonului, etapa II – se va extrage o bilă, reprezentând ziua emiterii bonului şi etapa III – se vor extrage 3 bile, reprezentând valoarea bonului.

"Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi al CN "Loteria Română' (CNLR) pentru o perioadă de minimum 30 de zile. La această extragere participă toate bonurile fiscale emise în perioada 29 martie – 31 mai 2015, fără a fi necesară înregistrarea prealabilă a acestora într-o bază de date", menţionează MFP.

Extragerea va fi realizată cu urnele şi bilele pe care Loteria Română le utilizează pentru tragerile loto, în prezenţa unei comisii de tragere formată din câte un reprezentant al MFP, ANAF şi CNLR. Bilele şi urnele vor fi verificate în prezenţa comisiei înainte de extragere.

Depunerea cererilor de revendicare se realizează începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului fiscal câştigător emis în perioada 29 martie – 31 mai 2015, alături de copia actului de identitate şi de o cerere, la orice administraţie fiscală din structura ANAF, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de revendicare a premiului.

Formularul cererii poate fi obţinut gratuit de la administraţia fiscală la care se depune bonul fiscal sau poate fi descărcat de pe site-ul www.mfinante.ro.

Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul şi seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data şi ora emiterii precum şi numărul de ordine).

Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câştigătoare în prima etapă de selecţie, va elibera o copie a acestora cu menţiunea "conform cu originalul', pe care se înscrie un număr unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenţei, lista cu numerele unice de înregistrare al bonurilor care au făcut obiectul cererilor de revendicare, va fi publicată pe site-urile MFP şi ANAF. În acest mod, fiecare persoană care a depus o cerere de înregistrare va putea verifica existenţa acestuia pe lista centralizatoare, explică MFP.

Dacă, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de un milion de lei este împărţit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticităţii bonurilor câştigătoare. Dar în cazul în care, în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile, se constată depăşirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câştigători.

În cea de-a doua etapă de selecţie, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Extragerea va fi efectuată într-o nouă extragere televizată, ce va fi anunţată ulterior.

Numărul extras la această tragere va fi primul câştigător şi, totodată, baza de referinţă la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător. Dacă, în urma aplicării acestei proceduri de selecţie, se depăşeşte numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referinţă şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege.

"În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câştigătoare sunt eliminate din listă'', subliniază sursa citată.

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, acestea vor fi centralizate şi transmise ANAF în termen de două zile, în vederea încărcării rezultatelor în "Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale" şi verificarea autenticităţii bonurilor fiscale câştigătoare de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală. AGERPRES


Te-ar putea interesa și: