Potrivit Federaţiei Solidaritatea Sanitară, analiza efectelor aplicării proiectului de lege de aprobare/modificare a OUG nr. 20/2016, în forma actuală, respectiv forma propusă în Comisii pentru a fi adoptată în Camera Deputaţilor, indică în mod clar faptul că discriminările/discrepanţele salariale, în privinţa salariilor de bază, în loc să fie eliminate vor fi accentuate.

În consecinţă, Federaţia Solidaritatea Sanitară a înaintat Preşedintelui Camerei Deputaţilor şi tuturor deputaţilor un memoriu în care arăta discriminările ce riscă să fie create prin adoptarea actului normativ în forma actuală, aceasta fiind însoţit de propunerea criteriilor ce trebuie respectate şi proiectul unei grile echitabile pentru salariaţii din Sănătate. 

De asemenea, în vederea facilitării accesului salariaţilor din Sănătate şi a publicului larg la informaţiile privind efectele proiectului de lege în discuţie, Federaţia Solidaritatea Sanitară a lansat o aplicaţie publică în care pot fi analizate toate informaţiile şi corelaţiile relevante privind salarizarea din sectorul public de sănătate. (Sursa: Agerpres)