BNR susține conform evaluărilor actuale, se prognozează că rata anuală a inflației va înregistra o creștere în prima lună a acestui an. Ulterior, urmează să își reia ulterior scăderea treptată pe o traiectorie mai redusă decât cea indicată în prognoza pe termen mediu din noiembrie 2023.

Această creștere va fi determinată de majorarea și introducerea în luna ianuarie a unor taxe și impozite indirecte, având ca obiectiv continuarea consolidării bugetare. Pe de altă parte, susține BNR, că descreșterea ulterioară a ratei inflației va fi influențată în principal de factori din partea ofertei.

Este vorba inclusiv efecte de bază dezinflaționiste, corecții descendente ale cotațiilor materiilor prime agroalimentare și ale prețului țițeiului, precum și de dinamica descrescătoare a prețurilor importurilor, conform comunicatului BNR privind decizia de politică monetară.

„Potrivit actualelor evaluări, rata anuală a inflaţiei se va mări în prima lună a anului curent şi îşi va relua apoi descreşterea graduală, pe o traiectorie mai joasă decât cea evidenţiată în prognoza pe termen mediu din noiembrie 2023.

Creşterea va fi antrenată de majorarea şi introducerea în luna ianuarie a unor taxe şi impozite indirecte în scopul continuării consolidării bugetare, în timp ce scăderea ulterioară a ratei inflaţiei va avea, pe mai departe, ca resorturi majore factori pe partea ofertei – prioritar efecte de bază dezinflaţioniste şi corecţii descendente ale cotaţiilor materiilor prime agroalimentare şi ale cotaţiei ţiţeiului -, precum şi dinamica în descreştere a preţurilor importurilor”, se spune în comunicatul BNR privind decizia de politică monetară”, a spus instituția.

inflație
SURSA FOTO: Dreamstime

Incertitudini și riscuri cu privire la perspectiva inflației

Conform informațiilor furnizate, incertitudini și riscuri cu privire la perspectiva inflației provin din pachetul integral de măsuri fiscal-bugetare recent implementat.

De asemenea, incertitudini semnificative și riscuri sunt asociate cu direcția viitoare a politicii fiscale și de venituri. S-a luat în considerare execuția bugetară din 2023 și coordonatele programului bugetar aprobat pentru 2024. În plus, s-au avut în vedere implicatiile noii legislații privind pensiile și evoluția salariilor în sectorul public.

Aceste aspecte ar putea implica necesitatea suplimentării în viitor a pachetului de măsuri fiscal-bugetare corective. Este vorba inclusiv în contextul procedurii de deficit excesiv și al condiționalităților asociate altor acorduri încheiate cu Comisia Europeană.

BNR susține că incertitudinile sunt generate de conflictul din Ucraina și Orientul Mijlociu

De asemenea, incertitudini și riscuri cu privire la perspectiva activității economice, implicit evoluția pe termen mediu a inflației, continuă să fie generate de conflictul din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu. Totodată, este vorba și de evoluțiile economice sub așteptări din Europa, în special din Germania.

De asemenea, absorbția fondurilor europene, în principal a celor aferente programului Next Generation EU, depinde de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte. Aceasta este esențială pentru realizarea reformelor structurale necesare. E vorba inclusiv a tranziției energetice, și pentru contrabalansarea, cel puțin parțial, a efectelor contracționiste ale conflictelor geopolitice și ale înăspririi condițiilor economice și financiare la nivel internațional.

Conform BNR, perspectiva politicii monetare a BCE și Fed este relevantă. Contează și atitudinea băncilor centrale din regiune.

Menținerea ratei dobânzii de politică monetară

În ședința din 12 ianuarie 2024 s-a luat o decizie pe baza evaluărilor și datelor disponibile la acel moment. Acest lucru s-a avut în vedere în condițiile incertitudinilor ridicate. Astfel, Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 7,00% pe an. De asemenea, s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00% pe an.

Rata dobânzii la facilitatea de depozit a rămas la 6,00% pe an. Totodată, Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei. Același lucru s-a întâmplat și la cele în valută ale instituțiilor de credit.

Decizii, în conformitate cu obiectivul de a readuce durabil rata anuală a inflației

Deciziile Consiliului de Administrație al BNR vizează obiectivul de a readuce durabil rata anuală a inflației. El este în linie cu ținta staționară de 2,5% ±1 punct procentual. Aceasta se urmărește inclusiv prin ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu. Acest lucru se are în intenție într-un mod care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile. În contextul actual, un mix echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și consolidarea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse.

BNR subliniază că monitorizează cu atenție evoluțiile din mediul intern și internațional. În plus, va continua să utilizeze instrumentele de care dispune. A pentru a îndeplini obiectivul fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu.

Minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară va fi publicată pe site-ul BNR în data de 25 ianuarie 2024, la ora 15:00. Conform calendarului anunțat, următoarea ședință a Consiliului de Administrație al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 13 februarie 2024.