Din cele 2,3 miliarde de dolari, 591 milioane de dolari vor veni din redevenţa minieră pentru aur şi argint. Dividendele acţionarului statul român, prin Minvest, sau succesor Minvest, la buget vor ajunge la 580 milioane de dolari, impozitul pe profit la 445 milioane de dolari, iar impozitele pe dividende şi dobânzi nerezidenţi la 368 milioane de dolari.
De asemenea, statul va mai încasa la buget impozite şi contribuţii sociale asociate salariilor de 200 milioane de dolari, accize pe combustibili de 115 milioane dolari şi alte impozite şi taxe (impozit pe clădiri şi terenuri, fondul de mediu, taxa pe licenţa minieră, redevenţa pentru agregate utilizate la construcţia minei, taxe pentru autorizaţii de construcţii, taxe pentru scoatere din fondul forestier, alte taxe) de 56 milioane dolari.
‘În vederea realizării de către statul român a unor prognoze cât mai exacte cu privire la resursele bugetare obţinute din exploatarea minieră de la Roşia Montană, investitorul se obligă ca, în termen de trei luni de la încheierea fiecărui exerciţiu financiar al RMGC (Roşia Montană Gold Corporation – n.r.), să pună la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice tabelul beneficiilor directe, actualizat ca urmare a fluctuaţiilor parametrilor care stau la baza determinării acestor beneficii. În completarea beneficiilor acordate statului român, investitorul se obligă ca, în condiţiile realizării tuturor operaţiunilor prevăzute în Raportul de evaluare la studiul de impact asupra mediului al RMGC, să creeze şi să menţină un număr mediu de 2.300 locuri de muncă directe în timpul construcţiei exploatării miniere şi o medie de 900 locuri de muncă directe în timpul fazei de operare’, se spune în proiect.
De asemenea, în situaţia în care investitorul, cu intenţie, nu respectă aceste prevederi, statul român are dreptul de a solicita şi de a obţine de la Gabriel Resources (GBU) o compensaţie rezonabilă pentru prejudiciile directe suferite, dacă GBU şi RMGC nu vor fi în măsură să remedieze obligaţiile încălcate într-un termen rezonabil.
Sursa: Agerpres