În România este obligatoriu să îți asiguri locuința anual împotriva dezastrelor naturale. Printre dezastrele naturale care sunt acoperite de polița de asigurare se numără cutremurele, alunecările de teren și inundațiile.

Efectele directe pe care le au dezastrele naturale asupra locuințelor, cât și daunele indirecte provocate de acestea sunt acoperite de polița de asigurare.

Ce acoperă asigurarea locuințelor

Asigurarea obligatorie a locuinței acoperă doar locuințele, nu și anexele, dependințele, dotările și utilitățile nelegate structural de locuință, anexele ce nu sunt destinate locuirii (garaje, magazii, șoproane, grajduri, depozite etc.) sau instalațiile și amenajările speciale (piscine, saune, instalații solare sau eoliene etc.).

În plus, aceasta nu acoperă locuințele situate în zone cu interdicție de construire (de exemplu, în albia unui râu) sau locuințele încadrate în clasa I de risc seismic (cele cu bulină roșie).

Nu mulți români își fac asigurare la casă

Asigurarea locuinței este obligatorie, însă nu mulți români fac acest lucru iar asta se poate observa din datele publicate pe website-ul Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale. Astfel, la sfârșitul lunii mai 2020 erau încheiate 1.742.244 de polițe PAD. Amenda pentru lipsa asigurării poate ajunge la 500 de lei.

Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale – este o poliță de asigurare obligatorie care acoperă daunele produse de inundații (din cauze naturale), cutremure sau alunecări de teren asupra locuințelor

Acestea diferă de la o firmă de asigurări la cealaltă și de bugetul pe care o persoană este dispus să îl aloce pentru asigurarea locuinței. În principiu, asigurările facultative pot asigura locuința în caz de incendiu, vandalism, inundații provocate de defecțiuni ale sistemelor de apă sau chiar furt al bunurilor.

Asigurarea facultativă nu se poate încheia în absența unei polițe de asigurare obligatorie PAD, iar în cazul în care o persoană are două polițe de asigurare a locuinței (una obligatorie și una facultativă), plata despăgubirilor se va face mai întâi în baza poliței PAD, urmând ca pentru diferența de despăgubire să se apeleze la polița facultativă.