Potrivit unui comunicat APIA, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot să plătească avansurile pentru plăţile directe numai după finalizarea controalelor administrative menţionate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013,

„Reamintim că, potrivit art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1617/2016 de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală pe suprafaţă şi legate de animale, precum şi de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce priveşte plăţile directe, pentru anul de cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri de: (…) până la 70% în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013”, spun reprezentanţii APIA.

Plăţile finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se efectuează la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, iar plăţile finanţate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) la cursul de schimb de 4,5240 lei pentru un euro. (Agerpres)