Proiectele documentelor licitaţiei pot fi consultate aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 20.04.2012, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii..