Pentru ca sa intelegem mai bine despre ce este vorba, vom aduce in discutie o mai veche initiativa legislativa, si anume introducerea in terminologia fiscala a notiunii de “contribuabil inactiv”.
Cronologic vorbind, totul a inceput cu completarea art.75 din Codul de procedura fiscala prin introducerea unor prevederi privind contribuabilii inactivi si evidenta speciala. In paranteza fie spus, prin ultima republicare a Codului de procedura fiscala, art.75 a devenit art.70. Nici normele de aplicare a Codului de procedura fiscala si nici celelalte acte normative care vin in aplicarea art.75 nu au aflat inca de asta.

Conform art.75 sau, mai nou, art.70:

“Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care, in decurs de 12 luni consecutive, nu au depus declaratii fiscale si situatii financiare, nu au efectuat plati si nu au prezentat solicitari organului fiscal vor fi trecuti intr-o evidenta speciala a contribuabililor inactivi”
Pana aici, nici o problema. Mai departe lucrurile incep sa scape de sub control. Sau poate creativitatea legiuitorului nu a mai putut fi tinuta in frau. Cert este ca acest contribuabil inactiv a devenit jucaria lui preferata, un fel de cub “rubik” care poate fi intors pe toate fetele.
Prima mutare a fost completarea la sfarsitul anului 2004 a art.11 si art.155 din Codul fiscal:
“Art. 11. – (11) Autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie efectuata de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(12) De asemenea, nu sunt luate in considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilita prin ordin. Lista contribuabililor declarati inactivi va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi adusa la cunostinta publica, in conformitate cu cerintele prevazute prin ordin.Art. 155. – (1) Orice persoana impozabila, inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, are obligatia sa emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate, catre fiecare beneficiar. Persoanele impozabile care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si contribuabilii inactivi ale caror certificate de inregistrare fiscala au fost suspendate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nu au dreptul sa emita facturi fiscale si nici sa inscrie taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate catre alta persoana, in orice documente emise. In situatia in care contribuabilii inactivi mentionati emit facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, beneficiarii nu au dreptul sa isi exercite dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in documentele respective”.

Ce aflam nou? In primul rand ca urmeaza sa apara un ordin ANAF care sa stabileasca procedura de declarare a contribuabililor inactivi. Mai aflam ca, in ceea ce priveste TVA, vor avea probleme contribuabilii inactivi carora li se suspenda certificatul de inmatriculare.
La inceputul anului 2005, prevederile din Codul fiscal referitoare la suspendarea certificatului de inmatriculare pentru contribuabilii inactivi raman fara suport, prin abrogarea prevederilor de acelasi tip din Codul de procedura fiscala (aprobate prin OG nr. 20/2005).
Lucrurile nu se opresc aici. Alte trei acte normative vin sa “brodeze” pe marginea povestii contribuabilului inactiv. Primul dintre ele este Ordinul nr. 557/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform acestui act, “contribuabilii cuprinsi in evidenta speciala, constituita potrivit art.75 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot comanda si ridica formulare tipizate cu regim special, atat timp cat se afla in situatia care a generat trecerea lor in evidenta speciala”.
Este de remarcat faptul ca, desi se vorbeste si in sus si in jos de contribuabilul inactiv, in peisajul legislativ lipsea acel ceva care sa dea substanta tuturor acestor cuvinte. Mai exact, procedura de declarare a contribuabililor inactivi.


Aparitia Ordinului nr. 296/2005 pentru aprobarea Procedurii privind inscrierea contribuabililor in evidenta speciala parea ca rezolva si aceasta problema, iar joaca de-a cubul “rubik” parea ca a luat sfarsit. Prevederile Ordinului nr. 296/2005 sunt in concordanta cu prevederile Codului de procedura fiscala, in sensul in care sunt incadrati in aceasta categorie “contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care, in toate cazurile, in decurs de 12 luni consecutive, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

– nu au depus declaratii fiscale (fise fiscale, declaratii informative, formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat”, formularul 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” etc.) si situatii financiare (raportari contabile semestriale sau anuale);
– nu au efectuat plati datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj;
– nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale.

Dar, surpriza! La inceputul lunii august apare un nou act normativ, Ordinul nr. 375/2005 privind stabilirea conditiilor pentru declararea contribuabililor inactivi. Daca precedentul ordin vorbea de inscrierea contribuabililor, cel din urma vorbeste de declararea acestora. Mare diferenta, nu-i asa? Diferenta insa este una mult mai profunda si ne pune o ceata deasa pe ochi. Ordinul nr. 375/2005 stabileste o alta categorie de contribuabili, inactivi si ei ce-i drept, dar fara nici o legatura cu cei despre care am vorbit mai devreme.


Cum este posibil ca prin doua acte normative diferite sa se defineasca diferit notiunea de contribuabil inactiv? Simplu: prin raportarea la doua acte normative de baza diferite, respectiv Codul de procedura fiscala si Codul fiscal. In timp ce Ordinul nr. 296/2005 este dat in baza Codului de procedura fiscala, Ordinul nr. 375/2005 este dat in baza Codului fiscal.
Practic, legiuitorul nostru smecher crede ca a gasit modalitatea prin care sa mai “smotoceasca” putin ideea de contribuabil inactiv, presupunand ca cetateanul de rand e analfabet si prost pe deasupra si ca nu poate lega o idee de alta si trage o concluzie logica.
Cu alte cuvinte, ANAF vrea sa ne convinga ca nu exista nici o legatura intre Codul fiscal si Codul de procedura fiscala, desi cel de-al doilea “reglementeaza drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, prevazute de Codul fiscal”.


In loc sa mearga pe definirea si administrarea unitara a categoriei de contribuabil inactiv, ANAF face o disociere intre Codul de procedura fiscala si Codul fiscal, cu intentia evidenta de a extinde – abuziv, spunem noi – prevederile aplicabile contribuabililor inactivi (asa cum au fost reglementate prin Ordinul nr. 296/2005) si altor categorii de contribuabili.
Mai mult decit atat, prin Ordinul nr. 375/2005, ANAF introduce prevederi de natura fiscala a caror aplicabilitate este cel putin discutabila, prin raportare la Codul fiscal. Cat despre punerea in practica a acestui ordin, noi anticipam o multime de situatii aberante din care o parte se vor datora ambitiei ANAF de a publica in Monitorul Oficial lista contribuabililor inactivi.
si uite asa are ANAF doua randuri de liste de contribuabili inactivi, cu care sa-si ocupe timpul si sa incurce mintile oamenilor. “Gaselnita” juridica a ANAF ne lasa un gust amar si o imagine de cosmar in fata ochilor: un balaur cu mai multe capete, caruia i s-a dat drumul in lume ca sa ingrozeasca muritorii. si cine a auzit ca balaurii respecta vreo lege?Ordinul nr. 375/2005 privind stabilirea conditiilor pentru declararea contribuabililor inactivi

Art. 1. – (1) Contribuabilii care indeplinesc una dintre conditiile prevazute de prezentul articol vor fi declarati inactivi, in sensul art. 11 alin. (11) si (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) se sustrag de la efectuarea controlului fiscal sau vamal prin nedeclararea domiciliului fiscal ori a sediilor secundare, respectiv prin declararea de date de identificare a domiciliului fiscal sau a sediilor secundare care nu permit organului fiscal si/sau vamal sa identifice domiciliul fiscal ori sediul secundar;


b) organele fiscale sau organele vamale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal ori la sediile secundare declarate;


c) au achizitionat facturi fiscale sau alte formulare cu regim special personalizate dupa data de 1 ianuarie 2005 si nu au depus declaratii fiscale ulterior acestei date.


(2) Contribuabilii sunt declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.