Potrivit comunicatului de presă, Oltchim şi-a îmbunătăţit rezultatele finaciare în primele 6 luni ale anului 2015. 

Cifra de afaceri a combinatului de 364 milioane lei a crescut cu 94 milioane lei, respectiv cu 35% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 154 milioane lei, respectiv cu 73% faţă de semestrul I 2013. Pierderea totală din activitatea curentă s-a redus în 2 ani cu 138 milioane lei, de la -147 milioane lei în semestrul I 2013 la -9 milioane lei in prima jumătate a acestui an, iar EBITDA s-a îmbunătăţit cu 90,1 milioane lei, de la -65,7 milioane lei în semestrul I 2013 la +24,4 milioane lei în semestrul I 2015. 

Potrivit administratorilor judiciari ai Oltchim SA, Romlnsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL, împreună cu administratorul special, Bogdan Stănescu, "acestea sunt cele mai bune rezultate economico – financiare din activitatea curentă înregistrate de Oltchim S.A. în ultimii 4 ani". 

Rezultate economice obţinute de Oltchim S.A. în semestrul I din 2015 au fost posibile prin implementarea unui plan de măsuri care au vizat recâştigarea încrederii clienţilor majoritari externi (valoarea exportului reprezintă 74% din cifra de afaceri), o mai buna utilizare a resurselor financiare şi eliminarea tuturor cheltuielilor care nu sunt strâns legate de activitatea de producţie.Totodată, aceste rezultate au condus şi la o stabilitate in relaţia cu salariaţii, astfel în ultimele 18 luni societatea achitând lunar drepturile salariale aferente unei luni (avans, lichidare, tichete de masă) pentru cei aproximativ 2.200 de angajaţi. în acelaşi timp, personalul disponibilizat, în contul salariilor compensatorii, a încasat lunar în aprilie şi mai, suma de 531 lei iar, începând cu luna iunie 1000 lei lunar. 

În condiţiile în care piaţa externă a produselor oxo – alcooli a început să se revigoreze, în data de 12 iunie 2015, Oltchim S.A a repornit instalaţia de oxo – alcooli prin identificarea de surse de finanţare la furnizorii de propilenă şi gaze naturale. Repornirea acestei instalaţii va conduce la creşterea gradului de utilizare al capacităţilor de producţie la peste 30%, cu implicaţii în creşterea cifrei de afaceri lunare cu aproximativ 3 milioane Euro, se mai arată în comunicatul Oltchim. 

Oltchim Râmnicu Vâlcea este cel mai mare agent economic din judeţul Vâlcea şi sr află din iarna anului 2013 în insolvenţă, fiind propus pentru privatizare. 

AGERPRES