Bugetul componentei pentru IMM-uri a programului Ricop isumeaza 30 milioane euro. Ofertele se pot depune pina la 30 septembrie a.c. Licitatia a fost deschisa la 31 mai, revista Capital prezentind, la acea data, procedurile de participare la concursul de oferte. Revenim asupra subiectului, cu atit mai mult cu cit, pe parcurs, Delegatia Comisiei Europene a hotarit prelungirea perioadei pentru depunerea proiectelor. De la 1 septembrie a.c., data initiala, termenul-limita s-a mutat la 30 septembrie, bineiteles, i acest an.
Aceasta componenta Ricop reprezinta cea mai mare schema de finantare pentru crearea de noi IMM-uri si dezvoltarea celor existente. „Ricop isi propune sa contribuie la solutionarea problemelor legate de somaj si alte fenomene sociale cauzate de procesul de restructurare industriala initiat de Guvernul Rominiei”, se arata i comunicatul Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti. Programul prevede crearea a peste 10.000 de noi locuri de munca si revitalizarea economiei locale i 14 judete, dintre cele mai afectate de restructurarea industriala. Suma acordata pentru un proiect se icadreaza itre 10.000 si 300.000 euro, din care 40% reprezinta cofinantarea din partea beneficiarului. Jumatate din cofinantare poate constitui aport i natura, dar restul pina la 40% trebuie sa fie contributie financiara.
Pot depune planuri de afaceri itreprinderile private cu mai putin de 250 de angajati, cu capital rominesc peste 20% si nu mai mult de 49% participare din tarile din afara UE. Pentru a fi eligibili, solicitantii vor demonstra ca nu iregistreaza pierderi si ca nu au datorii scadente la furnizori sau la bugetul de stat.
„IMM reprezinta un actor important i relansarea economica. Schema Ricop va permite itreprinderilor mici si mijlocii sa investeasca i achizitionarea de tehnologii moderne de productie, conditie pentru realizarea de produse competitive si pentru asigurarea de locuri de munca durabile”, declara Fokion Fotiadis, seful Delegatiei CE i Rominia, o data cu lansarea componentei Ricop „Finantarea intreprinderilor Mici si Mijlocii”.
Ce investitii primesc finantare? in general, activitatile de productie si servicii, i domenii precum agricultura, agroturism, informatica, industrie, sector energetic. Printre domeniile neeligibile se numara comertul, sectorul bancar, industria tutunului, de armament, productia de bauturi cu continut de alcool mai mare de 15% (productia de bere, vin s-ar putea icadra i criterii), jocurile de noroc.
Beneficiarul trebuie sa vina cu partea lui
Pot fi finantate din granturi Ricop: constructii de cladiri pentru productie si facilitatile conexe cu scop productiv, achizitiile de masini, echipamente, utilaje (noi si second-hand), de mijloace de transport (i anumite conditii, chiar si i leasing), licente de fabricatie, patente, licente de franciza, softuri. Pentru un singur ciclu de productie si sub 25% din valoarea grantului Ricop, e acceptata si cumpararea de materii prime, materiale, obiecte de inventar, ambalaje, legate de implementarea proiectului de investitii propus. Ceea ce depaseste cantitatile indicate se va finanta din resursele proprii.
Tot i partea de cofinantare a beneficiarului (de minimum 40%) vor fi trecute cheltuielile cu utilitatile publice, transportul, chiriile, salariile (inclusiv impozitele aferente!), primele de asigurare pentru echipamente sau stocuri, cheltuielile administrative, de promovare, pentru asigurarea calitatii, pentru certificarea si atestarea conformitatii produselor, pentru auditarea proiectului, ratele de leasing, pentru contracte ce depasesc perioada de derulare a Ricop.
Asigurarea utilajelor este obligatorie
Totalul costurilor cu utilitatile, chiriile, salariile si cheltuielile administrative nu va depasi 10% din valoarea totala a proiectului. Asigurarea echipamentelor, utilajelor, a stocurilor pentru productie este obligatorie, i cazul achizitiilor din fondurile nerambursabile Phare-Ricop.
Pentru fiecare loc de munca nou-creat, se pot solicita pina la 5.000 de euro. De pilda, o itreprindere care va angaja, prin proiectul de afaceri propus, cinci persoane, poate solicita pina la 25.000 euro. „Grantul solicitat pentru fiecare loc de munca nou-creat va constitui unul dintre criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte. Pentru acest criteriu, vor primi punctaj mai mare cererile de finantare care au „cost” pe loc de munca nou-creat mai mic. Punctajul general va depinde, bineiteles, de punctajele obtinute si la celelalte criterii de selectie”, recomanda reprezentantii delegatiei CE la Bucuresti. Toate procedurile de evaluare, selectie si aprobare a proiectelor sunt planificate sa se icheie pina la sfirsitul acestui an. Abia dupa semnarea contractelor se va icepe implementarea planurilor de afaceri (dupa 15 ianuarie 2001). Se recomanda ca demararea proiectului sa fie stabilita dupa aceasta data. Daca vor ramine fonduri neutilizate, se va organiza o a doua licitatie, anul viitor.     

Secretariate ricop unde se depun proiectele
Zona RICOP 1 (Vaslui, Bacau, Iasi, Neamt)
Secretariatul Comitetului de Coordonare Zonala (CCZ): Prefectura Vaslui, str. L