Potrivit unui comunicat al CNVM, pentru obligaţiunile corporative, obligaţiunile emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cazul titlurilor de stat, cota percepută de CNVM pentru ofertele publice de vânzare devine zero (0%).
Prevederea este aplicabilă până la data de 30 iunie 2013. Până la 31 martie 2013, tariful perceput pentru emiterea unui act individual de soluţionare a cererii de autorizare în cazul unui OPCVM tranzacţionabil (de tip ETF -Exchange Traded Fund) devine zero.
Pentru tranzacțiile OTC cu instrumente financiare listate pe pieţele internaţionale şi tranzacţionabile în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare autorizat de CNVM, nivelul cotei percepute de CNVM scade de la 0,15% la 0,08% din valoarea tranzacţiilor raportate către depozitarii centrali, prevederea fiind aplicabilă până la data de 31 martie 2013.
Noile măsuri adoptate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sunt în strânsă legătură cu decizii similare luate de Bursa de Valori Bucureşti şi încurajează tranzacţionarea de noi instrumente financiare pe piaţa de capital din România, astfel că se creează premise pentru atragerea de investitori şi dezvoltarea segmentului de piaţă al ofertelor publice de valori mobiliare.