Proiectul de act normativ mai prevede că, pentru anul 2020, nivelul obiectivului privind ponderea energiei din surse regenerabile în sectorul transporturi, aferent biocarburanţilor introduşi pe piaţă în amestec cu benzina şi motorina, pentru fiecare furnizor de carburanţi care introduce pe piaţă benzină şi motorină este de cel puţin 10% din energia aferentă cantităţilor de carburanţi introduse pe piaţă de acel furnizor de carburant.
Calculul conţinutului energetic din surse regenerabile aferent biocarburanţilor introduşi pe piaţă în amestec cu benzina şi motorina se realizează pe baza valorilor privind conţinutul energetic pentru fiecare sortiment şi categorie de biocarburant, precum şi a valorillor coeficienţilor de multiplicare utilizaţi în scopul corelării conţinutului de biocarburanţi din benzină şi motorină, exprimat în procente de volum fizic, cu conţinutul energetic al biocarburanţilor. Valorile conţinutului de biocarburanţi vor fi reduse la jumătate în cazul în care sunt utilizaţi biocarburanţi de generaţia a 2-a (care sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material ligno-celulozic).
În scopul demonstrării respectării obligaţiilor privind energia regenerabilă stabilite pentru furnizorii de carburanţi care introduc pe piaţă benzină şi motorină, precum şi a obiectivului de utilizare a energiei din surse regenerabile în toate tipurile de transporturi, contribuţia adusă de biocarburanţi de generaţia a 2-a se consideră a fi dublă faţă de cea adusă de alţi biocarburanţi.
Conform Notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern, Consiliul European din martie 2007 a reafirmat angajamentul comunităţii faţă de dezvoltarea la scară comunitară a energiei din surse regenerabile după anul 2010. Acesta a aprobat un obiectiv obligatoriu de a atinge ţinta de 10% biocarburanţi, până în 2020, calculat pe baza conţinutului energetic al tuturor tipurilor de benzină şi motorină utilizată în transport.
În anul 2009 a fost adoptată Directiva 2009/28/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Unul dintre aspectele cheie ale acestei Directive este acela de a promova utilizarea biocarburanţilor de generaţia a 2-a, având în vedere faptul că în prezent există controverse între utilizarea culturilor agricole pentru obţinerea biocarburanţilor de primă generaţie sau în scopuri alimentare.
Biocarburanţii de generaţia a 2-a se obţin din deşeuri şi reziduuri, material celulozic de origine nealimentară, precum şi din material ligno-celulozic, ceea ce face ca obţinerea lor să nu constituie o ameninţare pentru utilizarea culturilor agricole în scopuri alimentare. De asemenea, instalaţiile pentru obţinerea biocarburanţilor de generaţia a 2-a utilizează cele mai noi tehnologii disponibile.
Directiva 2009/28/CE promovează utilizarea biocarburanţilor de generaţia a 2-a prin dubla contabilizare a contribuţiei aduse de aceştia la realizarea obligaţiilor privind energia regenerabilă stabilite la nivel naţional şi a obiectivului de utilizare a energiei din surse regenerabile în toate formele de transporturi. (Sursa: Agerpres)