Procedura de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice a fost adoptată, miercuri, în cadrul Consiliului Consultativ, iar decizia va fi trimisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, urmând să intre în vigoare în trei zile de la publicare.

Conform deciziei, ANCOM poate soluţiona litigiile apărute în situaţiile în care părţile implicate nu ajung la o soluţie amiabilă pe marginea unor dispute care se referă la: acordarea accesului la infrastructura fizică, inclusiv dacă aceasta este instalată în interiorul unei clădiri, modificarea clauzelor contractuale privind modalităţile şi condiţiile, inclusiv cele tarifare, în care se realizează accesul la infrastructura fizică, inclusiv dacă aceasta este instalată în interiorul unei clădiri, împiedicarea de către operatorul de reţea a executării lucrărilor de acces, punerea la dispoziţie a informaţiilor referitoare la amplasarea, traseul, tipul şi utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum şi a unui punct de contact, efectuarea inspecţiei elementelor de infrastructură fizică vizate în vederea instalării unor elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, respectiv punerea la dispoziţie a informaţiilor referitoare la lucrările de inginerie civilă proprii aflate în curs sau planificate, dar şi realizarea coordonată a acestora

Principalele aspecte reglementate de proiectul deciziei vizează modalitatea de sesizare a Autorităţii, actele premergătoare desfăşurării procedurii de soluţionare a litigiilor, etapele desfăşurării procedurii propriu-zise (citarea părţilor, desfăşurarea întâlnirilor, incidentele procedurale etc.), emiterea deciziei de soluţionare a litigiului, termenele procedurale, precum şi regulile aplicabile comunicării actelor de procedură. Astfel, în cazul apariţiei unei dispute care se referă la aspectele de mai sus, partea interesată trebuie să sesizeze în scris ANCOM. Litigiul va fi soluţionat de către o Comisie care va transmite pârâtului un exemplar al sesizării, însoţit de celelalte documente furnizate de către reclamant şi îi va cere să formuleze răspuns, în funcţie de obiectul litigiului, în termen de 5 sau 10 zile lucrătoare (…), precizează ANCOM.

Autoritatea subliniază că, în funcţie de obiectul disputei, un litigiu trebuie soluţionat în cel mult două sau patru luni de la data sesizării printr-o decizie a preşedintelui ANCOM, care este obligatorie pentru părţi, se comunică acestora şi se publică pe pagina de internet a instituţiei. Decizia are caracter de act administrativ – jurisdicţional şi poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile. Procedura de soluţionare a litigiilor reglementată prin decizia adoptată este facultativă şi gratuită.

Decizia ANCOM vine pe fondul intrării în vigoare, la data de 28 iulie 2016, a Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

Noua lege acordă arbitrului pieţei locale telecom atribuţii de soluţionare a unui număr semnificativ de categorii de litigii şi prevede ca Autoritatea să stabilească o procedură facultativă şi gratuită de soluţionare a acestora. Litigiile care fac obiectul noii decizii pot avea implicaţii asupra unor infrastructuri fizice din domenii, ca: energia, transportul public naţional şi local (rutier, feroviar, naval, aerian etc.), distribuţia apei, a gazelor naturale, iluminatul public. (Sursa: Agerpres)