Imediat după obţinerea acordului CE, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a pus în aplicare decizia de realocare. Fondurile redistribuite vor finanţa proiecte care vizează îmbunătăţirea accesului populaţiei la infrastructura de sănătate şi a calităţii serviciilor de sănătate, precum şi la impulsionarea mediului de afaceri în regiuni.
Din cele 200,09 milioane de euro alocate iniţial din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR) pentru DMI 4.2, un total de 172,85 milioane de euro au fost redistribuite către alte domenii majore de intervenţie, după cum urmează:
– 26,65 milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;
– 13,31 milioane de euro pentru dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală;
– 28,47 milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor;
– 39, 84 milioane de euro pentru restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe;
– 64,58 milioane de euro pentru proeicte de creare, dezvoltare, modernizare a infrastructurii de turism, pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
Până la data de 10 februarie 2012, au fost semnate 2.627 contracte, în valoare totală de 4.985,95 milioane de euro, din care 3.144,05 milioane de euro FEDR (reprezentând 84,38% din alocarea FEDR a Programului Operaţional Regional), ţinta de contractare pentru anul 2012 fiind de 100%.
Plăţile către beneficiari au atins valoarea de 1.098,55 milioane de euro, din care 1.000,58 milioane de euro FEDR (reprezentând 26,85% din alocarea FEDR a Programului Operaţional Regional).
Comisia Europeană a rambursat sume FEDR în valoare de 437,24 milioane euro (reprezentând 11,73% din alocarea FEDR a Programului Operaţional Regional), ţinta de absorbţie propusă pentru 2012 ridicându-se la valoarea de 788,34 milioane de euro, astfel încât suma totală rambursată de CE la sfârşitul anului 2012 va fi de 1.225,58 milioane de euro, ceea ce reprezintă 32,90% din alocarea FEDR a Programului Operaţional Regional.