Implementarea Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul ANOFM, a ajutat 185.694 de persoane să își găsească un loc de muncă și asta doar în primele 8 luni ale anului 2019.

Potrivit statisticilor, până la data de 31 august 2019, 77.843 au peste 45 de ani, 42.953 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 34.956 au între 25 şi 35 de ani, iar 29.942 sunt tineri sub 25 de ani (dintre care 18.450 tineri NEET).

În plus, majoritatea o ocupă sexul masculin ((105.849), în timp ce numărul femeilor este mai mic (79.845).

Mai mult, 97.957 persoane angajate în aceiași perioadă provin din mediul urban, iar 87.737 persoane sunt din mediul rural.

De asemenea, raportat la nivelul de pregătire al persoanelor, cele mai multe au studii liceale (62.845), profesionale (43.530), gimnaziale (40.355), 17.224 fiind cu studii universitare.

Având în vedere numărul total de persoane încadrate prin intermediul ANOFM în primele opt luni ale anului 2019, 117.104 (63,06%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

De precizat, că s-a realizat o activitate de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele ANOFM, pentru a determina încadrarea într-o categorie de ocupabilitate.

În ceea ce privește clasamentul județelor cu cele mai multe persoane angajate, se pare că Bucureşti ocupă primul loc (13.774), urmat de Timiş (12.094), Suceava (10.605) şi Neamţ (9.225).

”Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată”, a transmis ANOFM.

Astfel, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 389.176 persoane, și asta doar în primele opt luni ale anului 2019.