Programa pentru simularea examenului de Bacalaureat pentru 2023 are anumite modificări, iar unele subiecte au fost eliminate. Anul acesta, simulările vor avea loc între 27 martie și 30 aprilie.

Care sunt modificările aduse la disciplina Limba română sau Matematică?

Programa pentru simularea examenului de Bacalaureat 2023 prevede anumite modificări. Unele conținuturi au fost eliminate, potrivit edupedu.ro.

La Limba română, pentru simularea probelor scrise ale examenului național, în anul școlar 2022-2023, este valabilă programa aprobată prin OMEN nr. 4923/2013. Așadar, nu există niciun conținut exceptat. Pe când la Matematică, profil Mate-Info, au fost eliminate următoarele:

  • capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ;
  • capitolul Aplicații ale integralei definite.

Această modificare este valabilă și pentru profilele Tehnologic și Științele Naturii. La Matematică Pedagogic sunt eliminate, din capitolul Sisteme de ecuații liniare, următoarele:

  • Sisteme de ecuații liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar;
  • Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;
  • Aplicații: ecuația unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi și caracterizarea coliniarității a trei puncte în plan;

Care sunt modificările aduse la disciplinele Istorie, Anatomie sau Geografie?

Respectiv, la Istorie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010, însă sunt exceptate următoarele conținuturi:

C. STATUL ŞI POLITICA

3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste

D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii

2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX

3. România în perioada „Războiului rece”

La Anatomie și Fiziologie Umană, Genetică și Ecologie sunt înlăturate următoarele capitole:

1.2 Genetică umană

Genomul uman;
Mutageneza și teratogeneza;
Domenii de aplicabilitate și considerații bioetice în genetica umană.
2. Ecologie umană

Caracteristicile ecosistemelor antropizate și modalități de investigare;
Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale;
Pentru Fizică este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 5610/2012, iar pentru Chimie este valabilă programa aprobată prin OMENCS nr. 5070/2016. La Informatică se aplică programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010.

Și în cazul Geografiei sunt prevăzute anumite modificări, fiind eliminate:

B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ

1. Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene

2. Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale Uniunii Europene

3. Statele Uniunii Europene:

– privire generală şi sintetică;

– Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria.

4. România ca parte a Uniunii Europene:

– oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru Uniunea Europeană;

– România şi ţările Uniunii Europene – interdependenţe geografice, economice şi culturale.

5. Problema energiei în Uniunea Europeană şi în România

C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane.

2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane.

3. Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane.

4. Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană.

5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii.

Modificări pentru Logică, Sociologie, Psihologie, Economie și Filosofie

La Logică este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 5610/2012. Pentru Psihologie se aplică programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010.

La Sociologie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010, iar la Economie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 5610/2012.

La Filosofie este valabilă programa aprobată prin OMECTS nr. 4800/2010, din care sunt exceptate conținuturile: Politica (Drepturile omului), Cunoașterea și Filosofia, a maă arătat sursa citată.