Sfinții Petru și Pavel 2020. Cea mai puternică rugăciune! Trebuie spusă astăzi, 29 iunie, dis-de-dimineață

În data de 29 iunie toți creștinii români îi sărbătoresc pe apostolii Petru și Pavel. Se spune că dacă te rogi la ei în această zi sfânta, vei fi ascultat! Cine rostește această rugăciune va avea bunăstare tot anul. Rugăciunea această te poate apară de boli, pagube, nedreptăți și răutățile celor din jur. Mai poate alungă neliniștile sufleteșți. Se rostește în ziua praznicului Sfinților Apostoli.

Această rugăciune se va rosti în față unei icoane cu Sfinții Petru și Pavel. Este foarte important să ai o lumânare aprinsă sau o candelă. E bine să spui rugăciunea dimineață, după ce ai băut puțînă aghiazmă sau ai luat anafură de peste an.

Rugăciune către Sfinții Petru și Pavel

„Pe Voi, Apostoli slăviţi ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe ține, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatră de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşți în credinţă pe toţi fraţii tăi.

Pe ține, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creşține. Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru.

Sfinții Petru și Pavel 2020. Cea mai puternică rugăciune! Trebuie spusă astăzi, 29 iunie, dis-de-dimineață

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţîi noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin.

Acolo, în Împărăţia lui Dumnezeu, vă bucuraţi de vederea Lui în slavă cerească. De Acolo, priviţi spre Biserica lui Hristos care călăuzeşte popoarele, pentru că ele să vadă lumina Evangheliei şi să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.

Sfinții Petru și Pavel 2020. Cea mai puternică rugăciune! Trebuie spusă astăzi, 29 iunie, dis-de-dimineață

Ne închinăm Vouă, să-L rugaţi pe Mântuitorul nostru să-i lumineze şi să-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoţi şi întregul popor creştin. Rugaţi-L pe Domnul secerişului să trimită lucrători sârguincioşi în ogorul Tău, pentru că toţi oamenii de bunăcredinţă să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică.

Slăviţi Apostoli Petru şi Pavel, să ascultaţi rugăciunea noastră, credincioşi încercaţi de cumplite necazuri, să fiţi milostivi şi să îndepărtaţi din viaţa noastră furia duşmanilor porniţi să ne doboare cu orice preţ. Amin.”, este rugăciunea către Sfinții Petru și Pavel, conform doxologia.ro.

Sfinții Petru și Pavel 2020. Cea mai puternică rugăciune! Trebuie spusă astăzi, 29 iunie, dis-de-dimineață