Conform unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor postat pe site-ul Transporturilor, prin Legea nr. 109/2018 au fost simplificate procedurile de emitere a duplicatului cărții de identitate a vehiculului.

Mai exact, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărții de identitate a vehiculului, eliberarea duplicatului se face numai cu prezentarea vehiculului, eliminându-se obligativitatea prezentării avizului autorității competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea și obligativitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Totodată, noul proiect de ordonanță, clarifică procedura aplicabilă pentru recunoașterea inspecțiilor tehnice periodice efectuate în alte state membre în cazul vehiculelor care urmează a fi reînmatriculate în România, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate  în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.