Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, Ministerul Sănătății Publice va încheia un contract acord-cadru pentru furnizare vaccin gripal trivalent inactivat și purificat. Contractul acord-cadru urmeză a fi încheiat cu maxim 7 agenți economici, durata acestuia va fi de 24 luni, valoarea estimată, fără TVA, fiind estimată între 18,5 și 74,32 milioane lei.
“Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: semestrial valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 18,58 milioane lei, fără, TVA.
Contractul nu intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice. Cantitatea minimă și maximă a acordului cadru: minim 1.000.000 doze și maxim 4.000.000 doze. Cantitatea estimată minimă si maxima a unui contract subsecvent este de minim 500.000 doze și maxim 1.000.000 doze”, conform anunțului de licitație.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 4 octombrie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 31 octombrie.