În ceea ce priveşte costurile pentru consumator, ordonanţa prevede că toate comisioanele nu pot fi majorate pe parcursul derulării creditului și, de asemenea, nu pot fi introduse altele noi. 

Astfel, este important ca toţi clienţii să ştie că, la toate creditele noi, banca nu are voie să le perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadenţare sau reeşalonare, precum şi să ceară comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor (în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii).

În ceea ce priveşte marja de dobândă, adică procentul pe care îl percepe instituţia de credit ca profit, aceasta nu poate fi majorată, sau, după caz, rata dobânzii fixe. Iar în cazul acordării la solicitarea consumatorului de rescadenţări, reeşalonări, perioade de graţie, nu se pot introduce sau majora comisioane aplicabile. Referitor la rambursarea anticipată, consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parţial obligaţiile care îi revin în temeiul unui contract de credit semnat cu banca, înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensaţie sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate. Mai exact, comisionul rambursării anticipate dispare.

„Ordonanţa nr. 52/2016 a intrat în vigoare pe 30 septembrie 2016 și transpune în legislația națională Directiva 17 Europeană, oferind clienților anumite drepturi și completând cadrul legislativ în vigoare. Ordonanța nu are caracter retroactiv, băncile rămânând principalele responsabile în identificarea unor soluții sustenabile pentru clienți. BCR este prima bancă din România care a decis să ofere, în mod proactiv, soluții comerciale sustenabile pentru reducerea costurilor suportate de către clienții săi. Astfel, aproape 200.000 de clienți au beneficiat, începând cu 2009, de refinanțări, restructurări sau ajustări de costuri“, a declarat Dana Demetrian, vicepreședinte Retail BCR.
De asemenea, privind eventualele probleme la achitarea ratelor, noua lege prevede:
– Obligaţia creditorilor (respectiv banca) de a veni în sprijinul consumatorilor atunci când aceştia au dificultăţi la rambursarea creditului
– Creditorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflaţi în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanţelor. Concret, creditorii vor trebui să ofere soluţii în funcţie de situaţia în care se află consumatorul.

Recuperatorii nu te mai pot hărţui

În cazul creditelor cesionate către recuperatori, noua lege restricţionează puterea acestora în relaţia cu datornicul. Vă prezentăm câteva lucruri interzise de actul normativ:
–  Vânzarea creditului neplătit nu se mai poate face de către instituţia de credit către o entitate care nu are sediul social, sucursală sau reprezentant în România;
– Nu se pot percepe comisioane, dobânzi şi dobânzi penalizatoare, cu excepţia dobânzilor penalizatoare legale;
– Este interzisă utilizarea de tehnici care să hărţuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanţelor;
–  Datornicul nu poate fi contactat la locul de muncă în cadrul procesului de recuperare creanţe
–  Este interzisă contactarea, în legătură cu recuperarea creanţelor, a oricărei alte persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;
–  Recuperatorul nu poate afişa la uşa apartamentului/blocului a notificărilor/somaţiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanţelor, cu excepţia actelor de procedură afişate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanţei de judecată;
–  Recuperatorul nu poate contacta datornicul în intervalul orar 20:00-09:00. În situaţia premergătoare declarării scadente a creditului sau a executării silite, consumatorul are dreptul să solicite creditorului vânzarea bunului imobil ipotecat direct de către consumator. Creditorul acordă acest drept pentru o perioadă de cel puţin 6 luni. În această situaţie, executarea se poate declanşa doar după expirarea perioadei în care consumatorul are dreptul să vândă direct imobilul. În ceea ce priveşte conversia contractului, actul normativ prevede dreptul consumatorului de a-şi converti contractul, oricând pe parcursul derulării acestuia, în altă monedă (cea în care este retribuit sau cea din ţara de reşedinţă) decât cea în care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.
De asemenea, consumatorul are dreptul să aleagă dacă evaluarea este realizată de un evaluator angajat/ remunerat de creditor sau este realizată de un alt evaluator. În cazul în care consumatorul decide ca evaluarea să fie realizată de un evaluator ce nu este angajat/remunerat de creditor, consumatorul are dreptul să aleagă între un evaluator dintr-o listă propusă de creditor de cel puţin 15 evaluatori şi orice alt evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.