Potrivit unui anunţ de intenţie publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), data prevăzută pentru începerea procedurilor de adjudecare pentru contractul „Studiu de Pre-Fezabilitate (SPF) şi Studiu de Fezabilitate (SF) pentru construcţia Liniei 4 de metrou: Lac Străuleşti – Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu” este 28.10.2016, iar termenul pentru începerea procedurilor de atribuire este de 23 de luni de la data adjudecării contractului, informează Agerpres. Valoarea estimată a contractului se ridică la 39.898.838,4 lei, fără TVA, şi este echivalentul a 9.712.000 franci elveţieni (CHF), la cursul comunicat de BNR în data de 16.08.2016, respectiv 1 CHF = 4,1082 lei.
Finanţarea contractului este asigurată în cadrul Acordului de Implementare al Programului de Cooperare Elveţiano – Român (PCER) vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Potrivit anunţului postat de Metrorex, achiziţia se realizează în conformitate cu Acordul de Implementare semnat la data de 24 septembrie 2013 între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare, Metrorex SA, în calitate de beneficiar, şi Ministerul Transporturilor, în calitate de instituţie publică coordonatoare a beneficiarului, pentru proiectul „Studiu de Prefezabilitate şi Studiu de Fezabilitate pentru construcţia Liniei 4 de metrou Lac Străuleşti – Gara Progresu, tronson Gara de Nord – Gara Progresu”.
Contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice.
Într-un comunicat al Metrorex remis în martie AGERPRES, compania anunţa, referitor la tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu, că este în pregătire documentaţia tehnică şi caietul de sarcini pentru licitaţia privind elaborarea studiului de prefezabilitate şi fezabilitate. „Acţiunea privind elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate a fost propusă şi aprobată pe lista obiectivelor ce urmează să fie finanţate în cadrul programului de cooperare elveţiano – român printr-un grant acordat de Elveţia. De asemenea, a fost aprobată propunerea finală de proiect de finanţare în baza acordului-cadru semnat între Guvern şi Consiliul Federal Elveţian, pentru 'Studiu de prefezabilitate (SPF) şi studiu de fezabilitate (SF) pentru construcţia Liniei 4 de metrou 'Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu”, se spunea în comunicat. Lungimea reţelei de metrou a municipiului Bucureşti se întinde pe 69,25 kilometri, distribuiţi pe patru linii magistrale şi 51 de staţii.