Fostul combinat Amonil din Slobozia a intrat în faliment, potrivit unei decizii a Tibunalului. El era simbolul industrial al reședinței județului Ialomița și, cândva, de departe principalul angajator din zonă. 

Potrivit presei centrale, firma din Slobozia este controlată indirect de omul de afaceri Ioan Niculae, printr-un offshore înregistrat în Belize. Chemgas Holding Corporation este o firmă din grupul Inter-Agro, controlat tot de Niculae.

„Procedura de insolvenţă, de reorganizare judiciară sau faliment: În Adunarea creditorilor Amonil din data de  19.02.2019  (adunare convocată de preşedintele comitetului creditorilor, Chemgas Holding Corporation SRL, astfel cum a dispus judecătorul sindic la  termenul din  25.01.2019 în dosarul nr.1611/98/2014),cu  votul a 59,54% din creanţele cu drept de vot deţinute de creditorii prezenţi, nu s-a  aprobat propunerea de intrare în faliment a societăţii Amonil SA Slobozia. Cu toate  acestea, la termenul din data de 22.02.2019, în dosarul de insolvenţă nr.1611/98/2014, aflat pe  rolul Tribunalului Ialomiţa, prin hotărârea intermediară nr.281/2019, judecatorul sindic a aprobat cererea administratorului judiciar Expert Insolvenţă S.P.R.L.- Filiala Bucureşti şi a decis în temeiul art.107 alin.1), lit.C din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, intrarea în procedura generală a falimentului a societăţii Amonil S.A., dispunând şi dizolvarea societăţii. Hotărârea intermediară nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în 7 zile de la comunicare”, arată un document transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În trecut, Amonil prelucra gazele funizate de Chemgas, fiind un simplu prestator de servicii.

În anul 2011, Amonil şi-a schimbat obiectul principal de activitate, din producător de îngrăşăminte în producător de energie electrică, după ce compania a pierdut în 2009 principalele active de producţie în favoarea firmei Chemgas Holding Corporation.

Societatea Amonil Slobozia a fost înfiinţată în anul 1969 sub numele de Combinatul de îngrăşăminte Chimice Slobozia, având ca obiect de activitate producerea de îngrăşăminte chimice cu azot, el fiind pus în funcţiune în anul 1973.

 

Amonil Slobozia a devenit societate comercială pe acţiuni în anul 1991.

Înainte de 1989, combinatul chimic din Slobozia era cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice din zona Bărăganului. Mai mult, la vremea respectivă combinatul era cel mai mare angajator al oraşului Slobozia, peste 2.000 de oameni cu drept de muncă desfăşurându-şi activitatea pe platforma industrială.

Ca urmare a executării silite efectuată în anul 2009 de creditoarea Chemgas Holding Corporation asupra instalaţiilor de producere a îngrăşămintelor chimice, în cadrul AGA Extraordinară din data de 29 august 2011 s-a aprobat schimbarea obiectului principal de activitate precum şi cel secundar, cu modificarea actului constitutiv al societăţii.

Combinatul Amonil a pierdut astfel în acel an principalele active în favoarea Chemgas Holding Corporation, o firmă din grupul Inter-Agro, controlat de omul de afaceri Ioan Niculae.

În prezent, domeniul principal de activitate al Amonil a devenit producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice, din obiectul de activitate făcând parte şi furnizarea de abur şi aer condiţionat.

În opinia evaluatorului autorizat Chicos C. Constantin, valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare este de 55,17 milioane lei (12,44 milioane euro).

„În opinia expertului evaluator, în cazul unei vânzări forţate se estimează o decotare a valorii de piaţă a activelor, valoarea ce s-ar putea obţine în procedura de faliment ar fi de aproximativ 37,12 milioane lei”, se menţionează în planul de reorganizare transmis în iulie 2017 Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Potrivit informaţiilor prezentate pe site-ul BVB, Amonil Slobozia este deţinută în proporţie de 32,2% de compania Zalois şi respectiv 18,22% de Jovline, ambele din Belize. Salink Limited din Nicosia deţine 10,77%, iar alţi acţionari au o participaţie de 38,8%.