Art. 1. – In sensul prevederilor prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
1. autoritate sanitara veterinara centrala – serviciul veterinar central, respectiv Agentia Nationala Sanitara Veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
2. autoritate sanitara veterinara competenta – serviciul veterinar de stat direct responsabil de aplicarea normelor si masurilor sanitare veterinare;
3. animale – mamifere, pasari domestice si salbatice, pesti, albine, viermi de matase, batracieni, moluste, gasteropode si crustacee;
4. produse de origine animala – produsele ce se obtin de la animale, destinate consumului uman si pentru hrana animalelor sau folosite in scopuri industriale, farmaceutice si agricole;
5. produse de uz veterinar – medicamentele, biopreparatele, kiturile, biostimulatorii, aditivii furajeri, mediile de cultura si alte asemenea produse.
Art. 2. – Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare privind masurile antiepizootice de mentinere a indemnitatii teritoriului fata de bolile epizootice, de aparare a sanatatii animalelor si de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
A. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei:
1. introducerea de animale noi in efectivele existente in unitati, exploatatii de animale sau gospodarii ale populatiei ori in turmele constituite pe pasuni fara documente sanitare veterinare, precum si neanuntarea consiliilor locale in termen legal, in vederea inscrierii in registrele agricole a oricaror schimbari in efectivele de animale si a produsilor obtinuti de la acestea;
2. neanuntarea imediata a medicului veterinar despre aparitia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animale, precum si instrainarea sau neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boala;
3. neamenajarea si neintretinerea, conform normelor sanitare veterinare, a locurilor de adunare si stationare temporara a animalelor in targuri, oboare, piete, expozitii, baze pentru achizitii si export de animale, statii de imbarcare-debarcare si altele asemenea;
4. colectarea si folosirea in hrana animalelor a resturilor menajere sau a deseurilor si subproduselor de origine animala, indiferent de provenienta lor, cu incalcarea normelor sanitare veterinare;
5. admiterea la lucru a persoanelor bolnave sau purtatoare de germeni patogeni fara control medical, conform prevederilor legale in vigoare, in exploatatii si colectivitati de animale, precum si nerespectarea obligatiei de a purta echipament de protectie complet si curat;
6. nepunerea la dispozitia autoritatii sanitare veterinare locale, la cererea acesteia, de catre autoritatile administratiei publice locale a datelor din registrul agricol care privesc evidenta si miscarea animalelor;
7. efectuarea actiunilor de vanatoare in zone supuse restrictiilor sanitare veterinare.
B. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei:
8. nerespectarea masurilor de profilaxie generala privind imprejmuirea, accesul, amenajarea, intretinerea si functionarea dezinfectoarelor, vestiarelor sau filtrelor-vestiar in exploatatii zootehnice, locuri de aglomerare a animalelor si unitati care produc, prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse de origine animala, precum si in unitati care fabrica produse farmaceutice veterinare si alte produse de uz veterinar;
9. neexecutarea actiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, programate sau dispuse de catre autoritatile sanitare veterinare competente, precum si efectuarea acestora in mod necorespunzator sau utilizand produse interzise de autoritatea veterinara competenta;
10. nerespectarea normelor si masurilor sanitare veterinare stabilite pentru pasunatul si adapatul animalelor in scopul prevenirii sau combaterii bolilor infectocontagioase si parazitare;
11. folosirea in hrana animalelor a furajelor insalubre, aditivilor furajeri, fainurilor proteice sau a altor furaje, cu incalcarea normelor sanitare veterinare;
12. neasigurarea echipamentului de protectie antiepizootica a personalului din fermele zootehnice sau din unitati aflate sub restrictii sanitare veterinare, precum si neasigurarea mijloacelor de decontaminare a echipamentului;
13. fabricarea, experimentarea, detinerea, manipularea, ambalarea, depozitarea, livrarea, transportul, comercializarea si folosirea produselor biologice si medicamentoase de uz veterinar, cu incalcarea dispozitiilor legale.
C. Cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei:
14. neanuntarea consiliilor locale, comunale, orasenesti sau municipale inaintea executarii tratamentelor chimice pentru combaterea daunatorilor vegetali de pe culturile agricole, plantatiile pomicole, silvice, de catre unitatile si persoanele fizice care executa tratamente fitosanitare;
15. neasigurarea distrugerii, denocivizarii, indepartarii resturilor de solutii, pulberi toxice si ape reziduale, conform dispozitiilor in vigoare, sau neaplicarea masurilor de protectie pentru prevenirea intoxicatiilor la animale;
16. nerespectarea masurilor stabilite de autoritatile sanitare veterinare competente privind destinatia, industrializarea sau distrugerea cadavrelor de animale, a confiscatelor si a deseurilor de origine animala;
17. nerespectarea restrictiilor sanitare veterinare in zonele de protectie antiepizootica sau neaplicarea si nerespectarea masurilor de profilaxie generala si specifica dispuse de autoritatile sanitare veterinare competente;
18. neefectuarea sau nerespectarea perioadei de carantina profilactica si neasigurarea conditiilor de izolare si de supraveghere sanitara veterinara a animalelor provenite din import si a celor destinate exportului;
19. introducerea de animale noi in loturile existente in adaposturile fermelor de carantina;
20. neaplicarea si neexecutarea de catre proprietarii sau detinatorii de animale a masurilor de asanare stabilite prin programe tehnice de catre autoritatea sanitara veterinara competenta, in situatia diagnosticarii de boli infectocontagioase si parazitare la animale;
21. neamenajarea sau nerespectarea conditiilor de intretinere si folosire a cimitirelor de animale, a puturilor seci, a crematoriilor sau a altor mijloace pentru distrugerea cadavrelor de animale, confiscatelor si deseurilor de origine animala, precum si utilizarea de vehicule necorespunzatoare pentru transportul acestora;
22. incalcarea normelor sanitare veterinare privind industrializarea si valorificarea sub forma de fainuri proteice a cadavrelor de animale, a confiscatelor si a deseurilor de abator, precum si folosirea acestora in furajarea rumegatoarelor;
23. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare privind amplasarea, proiectarea si executarea obiectivelor zootehnice, de industrie alimentara, de produse farmaceutice veterinare, furaje si alte produse de uz veterinar, precum si inceperea lucrarilor de constructie si amenajare a acestor obiective sau schimbarea destinatiei, efectuarea oricaror extinderi ale acestora fara aviz sanitar veterinar;
24. neinstituirea masurilor de carantina in termenele si in conditiile prevazute de normele sanitare veterinare si/sau nerespectarea acestora in cazul bolilor epizootice supuse declararii oficiale si masurilor de carantina;
25. iesirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/introducerea unor animale, produse si materiale de orice fel, care pot fi purtatoare de contagiu, din zone sau obiective aflate in carantina, fara aprobarea autoritatilor sanitare veterinare competente;
26. refuzul sau impiedicarea de catre proprietarii ori detinatorii de animale a sacrificarii sau uciderii, dupa caz, a animalelor bolnave sau suspecte de boli infectocontagioase, precum si a confiscarii si distrugerii produselor, subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, in scopul lichidarii focarelor si prevenirii difuzarii de epizootii;
27. in caz de epizootii efectuarea transportului animalelor sau al produselor de origine animala, al furajelor si al altor marfuri care pot constitui vectori ai agentilor patogeni, cu incalcarea masurilor dispuse de autoritatea veterinara competenta;r
28. valorificarea produselor alimentare de origine animala cu termen de valabilitate expirat si a celor retrase din consum de catre unitatile abilitate in acest sens.r
Art. 3. – Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare privind circulatia animalelor, produselor de origine animala, furajelor sau produselor de uz veterinar si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:r
A. Cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:r
1. neanuntarea in termen legal a medicului veterinar oficial despre imbarcarea, debarcarea animalelor sau despre incarcarea, descarcarea produselor de origine animala si/sau tranzitul acestora;r
2. vanzarea sau instrainarea in alt mod a animalelor, cumpararea ori luarea acestora in proprietate cu orice titlu, fara documente care sa ateste dreptul de proprietate asupra lor, precum si fara certificat sanitar veterinar eliberat in conditiile legii;r
3. primirea animalelor cumparate de catre persoanele fizice sau juridice specializate in sacrificarea, prelucrarea si valorificarea produselor animaliere fara inregistrarea in evidentele proprii a datelor de stare civila ale persoanelor care le-au predat efectiv;r
4. neamenajarea sau intretinerea necorespunzatoare a rampelor si a locurilor destinate imbarcarii si debarcarii animalelor;r
5. transportul stupilor in alte localitati, neinsotit de documente sanitare veterinare, precum si neanuntarea autoritatii sanitare veterinare competente si a consiliului local cu privire la amplasarea stupinei in teritoriu;r
6. neanuntarea de catre inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic si asociatiile vanatorilor si pescarilor sportivi a oricaror suspiciuni de boala sau a depistarii unor cadavre de animale salbatice;r
7. neaplicarea si nerespectarea masurilor dispuse de autoritatea sanitara veterinara competenta privind detinerea si circulatia cainilor, lasarea acestora sa circule nesupravegheati de proprietari sau insotitori;r
8. permiterea accesului cainilor in ferme zootehnice si in unitati care prelucreaza, depoziteaza sau valorifica produse de origine animala, in piete, in targuri si in alte locuri publice, cu exceptia cainilor de serviciu ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Apararii Nationale, cainilor insotitori, special pregatiti pentru persoane cu handicap, precum si a cainilor de vanatoare prevazuti cu botnita si condusi in lesa de persoane autorizate.r
B. Cu amenda de la 6.000.000 lei la 12.000.000 lei:r
9. organizarea si efectuarea transporturilor de animale si produse de origine animala fara documente sanitare veterinare si fara acte care sa ateste dreptul de proprietate asupra animalelor ori fara documente justificative, dupa caz;r
10. existenta unor neconcordante la controalele documentelor intre ceea ce se constata si atestarile din certificatele sanitare veterinare de transport insotitoare, privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea si numarul animalelor, sortimentele si cantitatea de produse de origine animala, furajele si alte produse supuse controlului sanitar veterinar;r
11. efectuarea transporturilor de animale, produse de origine animala sau de furaje, precum si ale altor produse de uz veterinar cu mijloace de transport neautorizate sanitar veterinar sau neigienizate;r
12. neasigurarea functionarii statiilor sau a punctelor de spalare-dezinfectie de catre prestatorii de servicii;r
13. nerespectarea tehnologiei de curatare-spalare-dezinfectie a mijloacelor utilizate pentru transportul animalelor si produselor de origine animala, precum si neaplicarea si nerespectarea masurilor generale de profilaxie;r
14. imbarcarea si debarcarea animalelor in alte locuri decat cele autorizate sanitar veterinar;r
15. imbarcarea sau debarcarea animalelor in timpul noptii fara asigurarea unui iluminat corespunzator, potrivit normelor sanitare veterinare;r
16. nerespectarea intinerarului de deplasare a turmelor de animale care se deplaseaza pe jos, stabilit prin certificatul sanitar veterinar de transport;r
17. nerespectarea traseelor de transport de animale in trafic intern si international.r
C. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei:r
18. nerespectarea conditiilor impuse de autoritatea sanitara veterinara competenta in cazul transporturilor de animale, produse de origine animala, furaje si alte marfuri supuse controlului sanitar veterinar, care se efectueaza sub restrictii sanitare veterinare;r
19. neanuntarea celei mai apropiate unitati sanitare veterinare ori a consiliului local despre cazurile de imbolnaviri sau moarte produse in timpul transporturilor de animale;r
20. functionarea de piete si hale agroalimentare cu spatii destinate comercializarii de produse de origine animala, de pasari si animale mici, organizarea de targuri, oboare, expozitii, concursuri sau baze de colectare a animalelor, de cimitire sau puturi seci pentru animale, fara autorizatie sanitara veterinara;r
21. scoaterea de sub restrictii sanitare veterinare a loturilor de animale in care s-au constatat imbolnaviri sau cazuri de mortalitate, precum si a produselor de origine animala retinute pentru examinare;r
22. importul sau tranzitul de animale, produse de origine animala, furaje, produse de uz veterinar sau alte marfuri care pot fi purtatoare de contagiu, fara avizul emis de autoritatea sanitara veterinara competenta;r
23. neanuntarea autoritatii sanitare veterinare competente de catre organele vamale de frontiera sau de interior asupra sosirii transporturilor cu animale, produse de origine animala, furaje si alte materiale supuse controlului sanitar veterinar.r
D. Cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei:r
24. producerea, introducerea sau utilizarea in practica veterinara a unor biopreparate, medicamente, substante active sau a altor produse supuse controlului sanitar veterinar neavizate, neomologate sau neinregistrate in Nomenclatorul national al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;r
25. producerea sau procurarea unor culturi vii microbiene, virotice, parazitare si a altor produse patogenice, precum si transportul, manipularea si folosirea acestora fara aprobarea autoritatii sanitare veterinare centrale competente;r
26. nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a conditiilor impuse de autoritatea sanitara veterinara competenta cu privire la importul, exportul si tranzitul de animale, produse de origine animala, furaje sau alte marfuri supuse controlului sanitar veterinar.r
Art. 4. – Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea si comercializarea produselor de origine animala, a produselor farmaceutice veterinare sau a altor produse de uz veterinar si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:r
A. Cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei:r
1. manipularea produselor de origine animala cu incalcarea normelor sanitare veterinare;r
2. comercializarea produselor de origine animala in alte locuri decat cele autorizate sanitar veterinar;r
3. neprezentarea la controlul sanitar veterinar a animalelor si produselor de origine animala aduse in piete, hale, targuri si alte asemenea locuri, inainte de a fi puse in vanzare;r
4. nerespectarea regulilor de igiena in exploatatiile zootehnice, stane si gospodarii ale populatiei privind igiena corporala a animalelor, mulsul, prelucrarea, transportul si valorificarea laptelui sau produselor lactate;r
5. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare de intretinere a spatiilor de prelucrare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala, precum si a instalatiilor, utilajelor si a ustensilelor de lucru folosite;r
6. ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor de origine animala in vederea depozitarii, transportului si valorificarii acestora;r
7. comercializarea produselor de origine animala neetichetate potrivit legislatiei in vigoare;r
8. desfasurarea actiunilor de vanatoare fara anuntarea medicului veterinar oficial, precum si punerea in consum a carnurilor de vanat fara examen sanitar veterinar si fara documente sanitare veterinare;r
9. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea produselor de origine animala;r
10. comercializarea produselor de origine animala in pietele agroalimentare de catre producatorii particulari fara a detine carnet de sanatate personal, precum si carnetul de sanatate al animalelor de la care provin produsele supuse comercializarii;r
11. transportul, depozitarea, pastrarea si expunerea la vanzare a pestelui, a semiconservelor si conservelor din peste in afara spatiilor autorizate sanitar veterinar si/sau fara asigurarea lantului frigorific;r
12. depozitarea oualor in conditii necorespunzatoare de temperatura, nemarcate si/sau comercializarea acestora in afara spatiilor autorizate sanitar veterinar.r
B. Cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei:r
13. admiterea la lucru a persoanelor bolnave, suspecte de boala sau purtatoare de germeni patogeni, fara control medical, in unitati de prelucrare, depozitare si comercializare a produselor sau in alte unitati supuse controlului sanitar veterinar si nerespectarea obligatiei de a purta echipament de protectie complet, curat, precum si a igienei personale;r
14. taierea animalelor destinate consumului public in alte locuri decat cele autorizate sanitar veterinar;r
15. comercializarea carnii prin substituirea speciei;r
16. taierea pentru consumul public a animalelor bolnave, suspecte de boli infectocontagioase sau parazitare si comercializarea carnii si subproduselor obtinute, in alte conditii decat cele stabilite de medicul veterinar oficial;r
17. punerea in consumul public a produselor de origine animala falsificate sau degradate;r
18. nerespectarea normelor de igiena pe fluxul tehnologic in unitatile de prelucrare;r
19. neintretinerea in conditii de igiena si in stare de functionare a instalatiilor de apa rece si calda, de canalizare, ventilatie si iluminat din spatiile de productie, prelucrare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala si a celor de uz veterinar;r
20. neintretinerea in conditii de igiena si in stare de functionare a spatiilor si instalatiilor frigorifice din unitatile care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala;r
21. neasigurarea sau intreruperea lantului frigorific, in cazul produselor refrigerate sau congelate ori din unitatile care produc, depoziteaza, transporta si comercializeaza medicamente si produse biologice de uz veterinar;r
22. comercializarea produselor de uz veterinar in alte locuri decat cele autorizate sanitar veterinar;r
23. comercializarea hranei pentru animale sub orice forma, a cosmeticelor si accesoriilor pentru animale, fara autorizatie sanitara veterinara;r
24. depozitarea in afara locurilor special amenajate a reziduurilor, confiscatelor, deseurilor de origine animala, precum si neevacuarea acestora catre societatile comerciale abilitate pentru procesare;r
25. neorganizarea si neaplicarea de catre procesatorii de bunuri alimentare destinate consumului uman si furajarii animalelor a controlului calitatii si sigurantei acestora;r
26. punerea in consum a produselor alimentare de origine animala care nu corespund parametrilor microbiologici, contin reziduuri peste limita admisa, precum si substante interzise, confirmate prin buletin de analiza eliberat de un laborator autorizat;r
27. neasigurarea aparaturii de masura, control si inregistrare a parametrilor tehnologici, functionarea necorespunzatoare sau neverificarea periodica a acesteia.r
C. Cu amenda de la 25.000.000 lei la 30.000.000 lei:r
28. nerespectarea masurilor stabilite de catre medicul veterinar oficial privind destinatia carnii si a subproduselor rezultate din taierile de necesitate;r
29. folosirea pentru consumul public sau in hrana animalelor a carnii, produselor din carne, a laptelui, produselor din lapte, precum si a altor produse de origine animala provenite de la animale cu afectiuni sau boli transmisibile, in alte conditii decat cele stabilite de catre medicul veterinar oficial;r
30. prelucrarea si folosirea in furajarea animalelor a carnii improprii pentru consum uman, a confiscatelor sau a deseurilor provenite din taierea animalelor ori din prelucrarea altor produse de origine animala, contrar normelor sanitare veterinare;r
31. eliberarea de catre societatile comerciale de industrie alimentara si alte societati comerciale care prelucreaza produse de origine animala a documentelor de adeverire a calitatii si sigurantei alimentare fara a avea la baza buletin de analiza eliberat de laboratorul propriu autorizat sau de alte laboratoare autorizate;r
32. taierea animalelor tratate cu medicamente si substante chimice, precum organoclorurate, hormoni, tranchilizante, betablocante, anabolizante si altele asemenea, fara a respecta indicatiile prevazute de producator in prospect;r
33. nerespectarea de catre agentii economici care produc, prelucreaza, depoziteaza produse de origine animala a frecventei testarilor prin analize de calitate si siguranta a produselor de origine animala, conform programului strategic de supraveghere, in laboratoarele autorizate;r
34. efectuarea de alte activitati decat cele prevazute in autorizatia sanitara veterinara;r
35. sacrificarea animalelor, prelucrarea carnii si introducerea materiilor prime de origine animala in unitati supuse controlului sanitar veterinar, fara asigurarea asistentei sanitare veterinare;r
36. nerespectarea de catre producatorii de produse de origine animala a parametrilor privind proprietatile organoleptice, fizico-chimice, microbiologice si toxicologice ale produselor, conform standardelor, specificatiilor tehnice si normelor sanitare veterinare in vigoare.r
Art. 5. – Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare privind protectia, bunastarea si cresterea animalelor si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:r
A. Cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei:r
1. lovirea, chinuirea, parasirea sau cresterea animalelor in conditii de nerespectare a normelor zootehnice si sanitare veterinare;r
2. folosirea la tractiune a cabalinelor si a bovinelor sub varsta de 2 ani, in ultima luna de gestatie si in prima luna de lactatie;r
3. nerespectarea repausului de boala sau a prescriptiilor medicale stabilite de personalul sanitar veterinar prin „Actul sanitar veterinar de punere sub observatie” pentru recuperarea starii de sanatate, a capacitatii de reproductie si productie a animalelor;r
4. neaplicarea si nerespectarea normelor sanitare veterinare referitoare la protectia si bunastarea animalelor in ceea ce priveste adapostirea, furajarea, ingrijirea, starea de sanatate, transportul, sacrificarea, uciderea sau eutanasierea acestora.r
B. Cu amenda de la 4.000.000 lei la 6.000.000 lei:r
5. neaplicarea si nerespectarea normelor de igiena privind intretinerea adaposturilor pentru animale, a incintelor, a padocurilor, taberelor, stanelor, surselor de apa si adaposturilor, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi sau sistemelor de evacuare si colectare a dejectiilor;r
6. refuzul castrarii reproducatorilor masculi neautorizati, precum si folosirea pentru reproductie a femelelor bolnave sau suspecte de boli transmisibile prin monta;r
7. intretinerea necorespunzatoare a reproducatorilor autorizati si nerespectarea regulilor sanitare veterinare de igiena a montei;r
8. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare in statiunile de monta, punctele de insamantari artificiale si in alte unitati de reproductie si selectie a animalelor;r
9. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind functionarea statiilor sau a centrelor de incubatie.r
C. Cu amenda de la 4.000.000 lei la 8.000.000 lei:r
10. administrarea in hrana animalelor a furajelor alterate, inghetate, mucegaite sau neadmise pentru anumite categorii de varsta si stari fiziologice, precum si administrarea unor produse improprii consumului uman sau resturi culinare nesterilizate;r
11. suspendarea nejustificata sau intretinerea defectuoasa a instalatiilor si sistemelor care asigura sau regleaza parametrii de microclimat din adaposturile de animale;r
12. evacuarea, colectarea, depozitarea si utilizarea dejectiilor provenite din unitati industriale de crestere a animalelor si din exploatatiile zootehnice, cu incalcarea normelor sanitare veterinare; functionarea necorespunzatoare a statiilor de epurare si de neutralizare a apelor uzate;r
13. neprezentarea animalelor de catre detinatori pentru executarea operatiunilor sanitare veterinare, la locul, data si ora stabilite si comunicate de medicul veterinar oficial;r
14. neacordarea sprijinului necesar de catre proprietarii sau insotitorii animalelor pentru efectuarea operatiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice sau medicamente.r
Art. 6. – Urmatoarele fapte constituie contraventii la dispozitiile tehnice si la masurile privind efectuarea actiunilor sanitare veterinare obligatorii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:r
A. Cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei:r
1. neasigurarea de catre detinatorii de animale si agentii economici care prelucreaza, depoziteaza si valorifica produse de origine animala a trimiterii probelor recoltate la laborator, in conditiile legii;r
2. neexecutarea de catre medicul veterinar oficial, in conditiile prevazute de Programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om si de protectie a mediului, a actiunilor si operatiunilor de specialitate, neasigurarea asistentei medicale veterinare curente in unitatea sau teritoriul in care activeaza;r
3. eliberarea de documente sanitare veterinare de catre medicii veterinari in alte conditii decat cele prevazute in normele, instructiunile si dispozitiile in vigoare;r
4. neasigurarea de catre persoanele abilitate in acest sens a conditiilor si a mijloacelor materiale necesare desfasurarii activitatii sanitare veterinare de supraveghere si control in unitatile zootehnice de industrie alimentara, piete, targuri, puncte de trecere a frontierei de stat si altele asemenea;r
5. neanuntarea autoritatii sanitare veterinare competente asupra oricaror aspecte sau situatii deosebite care privesc sanatatea animalelor si sanatatea publica si neaplicarea masurilor care se impun pana la venirea medicului veterinar de stat de catre medicii veterinari care desfasoara activitati medicale veterinare private sau concesionate;r
6. exercitarea de activitati sanitare veterinare de catre persoane neabilitate si/sau neautorizate de autoritatea sanitara veterinara competenta;r
7. nerespectarea reglementarilor sanitare veterinare privind producerea, inregistrarea, circulatia si comercializarea produselor de uz veterinar.r
B. Cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei:r
8. refuzul de a permite accesul medicilor veterinari de stat in unitati supuse controlului sanitar veterinar sau obstructionarea autoritatilor sanitare veterinare competente de a-si exercita atributiile stabilite prin lege;r
9. refuzul societatilor comerciale supuse controlului sanitar veterinar de a prezenta documentele sanitare veterinare conform normelor sanitare veterinare in vigoare;r
10. nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a conditiilor prevazute in acordurile sanitare veterinare, certificatele de abilitare si avizele de import-export sau tranzit de animale, produse de origine animala, medicamente si produse biologice de uz veterinar;r
11. refuzul persoanelor fizice sau juridice de a executa dispozitiile autoritatii sanitare veterinare competente privind destinatia vamala a animalelor vii, produselor de origine animala, produselor medicamentoase si biologice de uz veterinar si a altor materiale si produse supuse controlului sanitar veterinar, aflate sub restrictii sanitare veterinare;r
12. prelucrarea, depozitarea si comercializarea materialului seminal congelat de la reproducatori aflati sub restrictii sanitare veterinare;r
13. utilizarea materialului seminal congelat sau proaspat, precum si a embrionilor indigeni ori din import, cu incalcarea normelor sanitare veterinare;r
14. scoaterea de sub restrictii sanitare veterinare a marfurilor supuse controlului sanitar veterinar, fara acordul autoritatii sanitare veterinare;r
15. returnarea produselor de origine animala, indiferent de starea lor de calitate si siguranta, de catre agentii economici care valorifica aceste produse, furnizorilor sau producatorilor.r
Art. 7. – Contraventiile prevazute la art. 4 si art. 6 lit. B pct. 8 se sanctioneaza, pe langa amenda contraventionala, si cu suspendarea activitatii de producere, prelucrare, depozitare, transport si valorificare a produselor, subproduselor de origine animala, furajelor indigene sau din import, pe o perioada de un an, in conditiile in care acestea au fost sanctionate cu amenda si sunt savarsite inca o data in decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii.r
Art. 8. – Functionarea unitatilor de taiere a animalelor, inclusiv a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare si valorificare a produselor de origine animala fara asistenta sanitara veterinara de specialitate, conform legislatiei in vigoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 40.000.000 lei la 70.000.000 lei, precum si cu suspendarea activitatii pana la data asigurarii asistentei sanitare veterinare de specialitate.r
Art. 9. – Neindeplinirea conditiilor de functionare prevazute de legislatia sanitara veterinara, conform declaratiei pe propria raspundere, data de catre agentii economici, persoane fizice sau juridice, a caror activitate se desfasoara in baza declaratiei pe propria raspundere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, precum si cu suspendarea activitatii desfasurate in baza declaratiei pe propria raspundere pana la data remedierii deficientelor constatate cu ocazia controlului.r
Art. 10. – (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 4 si art. 6 lit. B pct. 8, savarsite potrivit art. 7, precum si a celor prevazute la art. 8 si 9 se face de catre inspectorii politiei sanitare veterinare sau de catre medicii veterinari cu atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare, iar aplicarea sanctiunii se face de catre directorul directiei sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin rezolutie scrisa pe procesul-verbal de constatare a contraventiei.r
(2) Directorul directiei sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, are obligatia de a incunostinta birourile unice din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sau, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale care au autorizat functionarea agentului economic, despre aplicarea sanctiunii prevazute la art. 8-10.r
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 2-6 se fac prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii politiei sanitare veterinare care actioneaza pe tot teritoriul tarii sau judetului si de catre medicii veterinari care au atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare.r
(4) Contraventiile prevazute la art. 3 lit. A pct. 2, art. 3 lit. A pct. 3, art. 3 lit. B pct. 9, art. 3 lit. B pct. 10 si la art. 3 lit. C pct. 20 se constata si se sanctioneaza si de catre politisti, dupa caz.r
Art. 11. – Faptele prevazute la art. 2-6 constituie contraventii numai daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni.r
Art. 12. – Contraventiilor prevazute de prezenta hotarare le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.r
Art. 13. – Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta hotarare, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.r
Art. 14. – Prezenta hotarare va intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.r
Art. 15. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 794/1993 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 27 decembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.r
r
PRIM-MINISTRU, ADRIAN NASTASEr
Contrasemneaza: tp. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, Petre Daea, secretar de stat, Ministru de interne, Ioan Rus, Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescur
Bucuresti, 7 noiembrie 2002.r
Nr. 1.247.