Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a adoptat, joi, contractarea unei finanţări rambursabile interne de tip revolving de până la 140 milioane de lei pentru cofinanţarea proiectelor care beneficiază de bani nerambursabili prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

„Se aprobă contractarea şi/sau garantarea unei finanţări rambursabile interne de tip revolving în valoare totală de până la 140.000.000 lei, cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani”, prevede proiectul de hotărâre.

Potrivit documentului, contractarea şi/sau garantarea finanţării se face pentru cofinanţarea a 13 proiecte ce beneficiază de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, printre acestea numărându-se cele privind modernizarea şi dotarea liniilor de tramvai 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41, 55 şi achiziţionarea de autobuze electrice.

În raportul de specialitate al proiectului se arată că Municipiul Bucureşti a contractat 13 proiecte cu finanţare europeană în valoare totală de aproape 1,3 miliarde de lei (inclusiv TVA), din care aproximativ 995 milioane de lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile din sursă FEDR şi de la bugetul de stat (98% din cheltuielile eligibile), iar contribuţia totală a Municipiului Bucureşti este de aproximativ 301 milioane de lei.