Daniel Zdrânc, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, a postat un mesaj pe Facebook prin care explică cum trebuie calculată și facturată preluarea apelor pluviale în sistemul de canalizare.

Într-o postare pe Facebook, secretarul de stat, vicepreședinte ANRSC, Daniel Zdrânc a detaliat modul de calcul al apei pluviale, cunoscută și sub numele „apă de ploaie/apa meteorică”, plătită de consumatori în factura emisă lună de lună.

„O parte a cantităților de ape meteorice (precipitațiilor) care cad pe proprietatea utilizatorilor sunt preluate în sistemul public de canalizare împreună cu apele uzate menajere. Tarifarea acestui serviciu (care apare pe factură ca și “apa-meteo”) ține cont nu doar de preluarea în sistemul de canalizare, ci și de faptul că, împreună cu apele uzate, trebuie epurate înainte de a fi redate mediului înconjurător.

Conform prevederilor normative în vigoare, “cantitatea de apa meteorică preluată la reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii de apă meteorică, transmisă de A.N.M. pentru luna anterioară facturării, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, dovedite de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR EN 1846–2:2006.

Suprafața totală construită și neconstruită luată în calcul este cea dovedită de clienți, de regulă prin extrasul CF prezentat la încheierea contractului. Dacă această suprafață a suferit modificări în timp (înstrăinări de teren etc), este necesară reactualizarea anexei contractului de furnizare a apei.

Standardul SR EN 1846–2:2006 se referă la metodele de determinare a debitului de apă meteorică (precipitații lichide) căzute pe teritoriul unei localități și evacuată prin rețeaua de canalizare. Coeficienții prevăzuți în acest Standard țin cont de faptul că o parte din precipitațiile care cad pe suprafața unei proprietăți se evaporă și se infiltrează în suprafețele neconstruite și astfel nu ajung în canalizare, deci nu sunt facturate.

În anexa nr.2 rubrica 3 din contractul pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, calculul trebuie să conțină și coeficientul conform standardului SR EN 1846–2:2006.

De exemplu, la case private se poate aplica un coeficient de doar 0,2 care ține cont că aproape nimic din precipitaţiile care cad pe partea de gazon, grădină, curte cu pământ etc nu ajung în canalizare.

Precizez că cel mai important lucru este determinarea corectă a suprafeţelor construite şi neconstruite şi aplicarea coeficientului de scurgere corespunzător, ulterior înmulţindu-se cu cantitatea specifică de precipitaţii”, a explicat Daniel Zdrânc în mesajul postat pe contul său de socializare.