În cadrul reuniunii Consiliului de miniştri pentru agricultură, care a avut loc în zilele de 28 și 29 noiembrie a.c, de la Bruxelles, au fost adoptate concluziile Consiliului privind reprezentanţii în comitetul director al Parteneriatului European pentru Inovare „Productivitate şi durabilitatea agriculturii”. Componența acestui organism este următoarea: Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al României, Mette Gjerskov, ministrul Alimentaţiei, Agriculturii şi Pescuitului al Danemarcei și Athanasios Tsaftaris, ministrul Dezvoltării Rurale şi Alimentaţiei al Greciei.
Astfel, Daniel Constantin este singurul ministru român care a fost ales într-un astfel de comitet. Potrivit unui comunicat de presă remis de MADR, principalul criteriu de selecţie l-a constituit activitatea avută de fiecare ministru în cadrul consiliilor pe agricultură. Propunerile celor trei miniştri pentru consiliul director al Parteneriatului European pentru Inovare au fost făcute de preşedinţia cipriotă.
Pe lângă cei trei miniştri propuşi, comitetul director al Parteneriatului European pentru Inovare (PEI) va reuni 40 de personalităţi din rândul organizaţiilor de fermieri, cercetători, academicieni şi organizaţii ale consumatorilor şi protecţia mediului care vor reprezenta interesele diverse ale inovării în agricultură.
Obiectivul Comitetului director constă în sprijinirea PEI prin consultanţă şi orientare strategică precum şi la identificarea principalelor teme de analiză din domeniul inovării care vor fi adoptate în cadrul planului strategic de implementare al PEI.
PEI va contribui la interconectarea grupurilor operaţionale a serviciilor de consiliere şi a cercetătorilor implicaţi în implementarea acţiunilor de   a inovării în agricultură având ca rezultat creşterea productivităţii şi durabilitatea agriculturii.