În majoritatea cazurilor, aceste instalații nu respectă măsurile de siguranță și de protecție a mediului necesare pentru a gestiona materialele periculoase aferente navelor scoase din uz. Printre acestea se numără: azbestul, bifenilii policlorurați (PCB), tributilstaniu și reziduuri de hidrocarburi. Acest lucru duce la un număr ridicat de accidente și de riscuri pentru sănătatea lucrătorilor și provoacă daune importante mediului.
Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Deși s-a înregistrat o îmbunătățire a practicilor specifice sectorului responsabil cu reciclarea navelor, numeroase instalații continuă să funcționeze în condiții periculoase și dăunătoare. Această propunere vizează să garanteze că navele vechi sunt reciclate într-un mod care să respecte atât sănătatea lucrătorilor, cât și mediul. Acesta este un semnal clar cu privire la necesitatea efectuării de investiții urgente în vederea modernizării instalațiilor de reciclare”. Comisarul Potočnik a prezentat regulamentul împreună cu vice-președintele Siim Kallas, comisarul european responsabil cu transporturile.
Noile norme, care vor lua forma unui regulament, propun un sistem de control, certificare și autorizare aplicabil în cazul navelor maritime comerciale mari care arborează pavilionul unui stat membru al UE. Regulamentul respectiv va viza întregul ciclu de viață al navelor, de la construcție la exploatare și reciclare.
 
Acest sistem are la bază prevederile Convenției de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor, adoptată în 2009. Propunerea de astăzi are ca obiectiv punerea în aplicare rapidă a convenției, fără a se aștepta ratificarea și intrarea sa în vigoare, un proces care se va extinde pe mai mulți ani. Pentru a accelera intrarea oficială în vigoare a Convenției de la Hong Kong, Comisia a prezentat astăzi și un proiect de decizie prin care se solicită statelor membre să ratifice convenția.
În temeiul noului sistem, navele europene vor trebui să elaboreze un inventar al materialelor periculoase prezente la bord și să depună cerere pentru emiterea unui certificat de inventar. Cantitatea de deșeuri periculoase prezente la bord (inclusiv în reziduurile de încărcătură, în păcură etc.) trebuie redusă înainte ca nava să fie trimisă într-o instalație de reciclare.
Instalațiile de reciclare a navelor vor trebui să îndeplinească o serie de cerințe în materie de siguranță și de protecție a mediului pentru a fi incluse pe o listă a instalațiilor autorizate la scară mondială. Navele europene vor putea fi reciclate numai în cadrul instalațiilor aflate pe lista respectivă. O parte dintre cerințele care trebuie respectate de instalațiile de reciclare a navelor sunt mai stricte decât cele prevăzute de Convenția de la Hong Kong. Acest lucru va asigura o mai bună trasabilitate a navelor europene și va garanta că deșeurile rezultate din dezmembrare (și orice materiale periculoase pe care le conțin) sunt gestionate în mod ecologic.
Pentru a asigura respectarea noilor norme, propunerea prevede obligația ca armatorii să informeze autoritățile naționale atunci când intenționează să trimită o navă în vederea reciclării. Prin compararea listei navelor pentru care au emis un certificat de inventar cu lista navelor care au fost reciclate în instalații autorizate, autoritățile vor fi în măsură să identifice cu mai multă ușurință cazurile de reciclare ilegală. Sancțiunile propuse în regulament vor fi, de asemenea, mai detaliate și mai focalizate.
În 2009, peste 90% din navele europene au fost dezmembrate în instalații de reciclare a navelor din țări care nu sunt membre ale OCDE, unele dintre aceste instalații prezentând un caracter necorespunzător. Numărul navelor europene scoase din uz este semnificativ, dat fiind că 17% din tonajul mondial provine de la nave care arborează pavilionul UE. Prin urmare, îmbunătățirea practicilor de dezmembrare a navelor aplicabile la scară mondială trebuie să constituie o prioritate pentru UE.