"Acţionarii Sibex – Sibiu Stock Exchange s-au întrunit vineri, 12 martie, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, cu o prezenţă de 65%, la prima convocare. Pe lângă discutarea situaţiilor financiare anuale individuale şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, acţionarii au ales un nou membru în Consiliul de Administraţie, au aprobat strategia privind înfiinţarea Contrapărţii Centrale şi au reconfirmat planul de restructurare şi repoziţionare a grupului Sibex", precizează un comunicat al Sibex remis duminică AGERPRES.

Bugetul pe 2013 prevede reducerea cheltuielilor cu 45% şi creşterea veniturilor cu 15%, fiecare urmând să se situeze la aproximativ 3,1 milioane lei.

Acţionarii Sibex au aprobat cu majoritate de voturi şi situaţiile financiare anuale individuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2012.

Darie Moldovan, specialist produse noi şi market making la SSIF Broker şi lector la universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, a fost ales ca membru în Consiliul de Administraţie, cu peste 69% din voturi, completând astfel componenţa CA-ului, până la 5 membri.

În ceea ce priveşte proiectul privind înfiinţarea Contrapărţii Centrale, deşi direcţia principală rămâne colaborarea cu grupul BVB privind înfiinţarea unei contrapărţi centrale interne, acţionarii Sibex au votat ca strategie alternativă identificarea unor posibili parteneri externi.

În Adunarea Generală a Acţionarilor de vineri a fost reconfirmat planul de restructurare şi repoziţionare a grupului Sibex, incluzând strategii alternative, dar şi programul de activitate al Consiliului de Administraţie.