Vești bune petru cultivatorii de usturoi. Potrivit ultimelor informații, aceștia vor putea primi şi în acest an un sprijin financiar de cel mult 14.617,5 lei/hectar (maximum 3.000 euro/hectar).

În ceea ce privește banii, aceștia vor fi primiți prin schema de ajutor de minimis privind susţinerea producţiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG 108/2019 precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control.

De menționat este faptul că, resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 sunt de maximum 15 milioane de lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 3,078 milioane de euro, acestea fiind asigurate din bugetul acestui an al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

“În anul 2021, valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.617,5 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, pentru schema prevăzută (…), fără a depăşi valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol”, se arată în document.

Totodată, sursa citată mai precizează că, în situaţia în care, după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depăşirea sumei maxime prevăzute, valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în buget.

Ce trebuie să conțină documentele

Proiectul mai prevede că, în anul de cerere 2021, valorificarea producţiei de usturoi prevăzute se face în perioada 1 iulie – 22 noiembrie, iar documentele justificative care să ateste valorificarea producţiei se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 29 noiembrie.

“În situaţia în care totalul sumelor se încadrează în resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare (…) Dacă totalul sumelor depăşeşte resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru anul 2021 se calculează coeficientul de reducere a sumelor, cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, şi îl comunică direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea refacerii corespunzătoare a situaţiilor centralizatoare”, se menţionează în documentul publicat pe site-ul MADR.

Totodată, potrivit hotărârii iniţiale aprobate de MADR pentru a sprijini cultivatorii de usturoi, există și o serie de reguli care trebuie respectate cu strictețe. Mai exact, cei care vor să beneficieze de aceste ajutoare de minimis trebuie să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 de metri pătraţi, să valorifice o cantitate de usturoi de minimum 3.000 de kilograme/hectar dovedită cu documente justificative, să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii şi să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat cu tratamentele aplicate culturii şi o copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele cultivate cu usturoi.

În ceea ce privește perioada de desfășurare, orogramul de susţinere a producţiei de usturoi se desfăşoară pe o perioada de trei ani, respectiv 2019 -2021.

Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii reiese că numărul beneficiarilor a crescut de trei ori în anul 2020 faţă de 2019, de la 341 la 1.096, în timp ce suprafaţa plantată în cadru programului a înregistrat o creştere de aproape patru ori, de la 360 hectare, la 1.325 hectare.

Cu toate acestea, MADR precizează că, atât suprafaţa totală cultivată cu usturoi, cât şi producţia totală, au fost fluctuante de la an la an. Mai exact, sumele acordate în cadrul programului au fost de 4,551 milioane de lei în 2019, respectiv 976.524 euro, iar anul trecut au depăşit 7,5 milioane de lei (1,579 milioane de euro).

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea