Societăţile de asigurare din România au subscris în 2020 prime brute în valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei. Acest lucru presupune o creştere cu aproximativ 4,6% faţă de valoarea înregistrată în anul anterior. Potrivit datelor oferite de Autoritatea de Supraveghere Financiară, piaţa asigurărilor din România a rămas orientată spre activitatea de asigurări generale. Acest lucru a însemnat o pondere de 81% din totalul primelor brute subscrise de societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF.

“Creşterea ponderii primelor brute subscrise (PBS) pentru asigurările generale în volumul total de PBS de societăţile autorizate şi reglementate de ASF în anul 2020 comparativ cu 2019 a avut loc pe fondul creşterii PBS pentru activitatea de asigurări generale (+6,3%), concomitent cu o uşoară scădere a valorii subscrierilor pentru activitatea de asigurări de viaţă (-1,6%)”, se menţionează în raport.

Piaţa asigurărilor generale a rămas dominată de asigurările auto. Acestea, incluzând clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) şi clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului), reprezintă aproximativ 71% din totalul.

Asigurările de viaţă au înregistrat o scădere

Segmentul asigurărilor de viaţă a înregistrat o scădere uşoară faţă de anul anterior. Totuși, față de 2016 – 2018, volumul primelor brute subscrise a continuat să se afle la valori mai ridicate. Astfel, s-a depășit nivelul de 2,2 miliarde lei în anul 2020, fiind susţinut de o creştere cu 1,6% a subscrierilor pentru clasa C1, Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, ce reprezintă circa 65% din totalul subscrierilor pentru asigurările de viaţă.

Asigurările de sănătate au continuat să înregistreze dinamici pozitive şi în anul 2020, cu un volum al subscrierilor de peste 451 milioane lei, în creştere cu aproximativ 18% faţă de anul precedent, majorându-şi ponderea în totalul primelor brute subscrise la 3,9% de la 3,5% în 2019.

ASF spune unde există mai mult interes

“Contextul actual, marcat de incertitudini sporite cu privire la evoluţia viitoare a activităţilor economice, amplificate de efectele negative ale pandemiei de COVID-19, a determinat creşterea interesului pentru asigurările de garanţii (clasa A15). Asigurările de garanţii au înregistrat un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 465 milioane lei în anul 2020, în creştere cu 68% faţă de anul precedent, aducându-şi, astfel, aportul la tendinţa de diversificare a pieţei asigurărilor din România”, se mai arată în raportul ASF.

Societăţile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în anul 2020 în baza dreptului de stabilire (FOE-freedom of establishment), pe teritoriul României, prin intermediul sucursalelor, un total al primelor brute subscrise de peste un miliard lei (8,16% din totalul primelor brute subscrise în România de societăţile locale autorizate de ASF şi de sucursalele asigurătorilor autorizaţi în alte state membre UE).

Ce s-a petrecut cu primele brute

Din totalul primelor brute subscrise de societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF în anul 2020 (11,5 miliarde lei), primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat un volum de circa 355 milioane lei, reprezentând aproximativ 3% din volumul total al primelor subscrise, în creştere cu aproximativ 38% comparativ cu anul anterior (circa 257 milioane lei).

Despăgubirile brute plătite de societăţile de asigurare pentru activităţile de asigurări generale şi de viaţă (incluzând răscumpărările parţiale şi totale şi maturităţile) au înregistrat o valoare de circa 6,93 miliarde lei în anul 2020, reprezentând circa 60% din volumul total al primelor brute subscrise pe parcursul anului 2020.

La finalul lunii decembrie 2020, valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societăţile de asigurare se situa la un nivel de peste 18 miliarde lei, în creştere cu 6% faţă de sfârşitul anului 2019 (17,825 miliarde lei). Din valoarea totală a rezervelor tehnice brute, 55% reprezentau rezerve constituite pentru asigurările generale, în timp ce 45% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru activitatea de asigurări de viaţă.