(cifrele sunt exprimate in LEI)

Răspunderea completării situaţiilor financiare anuale, potrivit art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii respective, precizează Registrul Comerţului.