Pentru a ne putea alege primarii, consilierii locali și consilierii judeteni, statul român plătește aproximativ 100.000 de euro numai pentru achiziționarea ștampilelor. Potrivit anuțului de participare, acordul-cadru de furnizare al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” pentru alegerile locale din anul 2016 este estimat între 383.333 de lei și  391.666 de lei, fără TVA. Ministerul Afacerilor Interne seletează trei agenți economici pentru încheierea acordului-cadru, durata acestuia fiind de 4 luni.
“a)Cantitatea estimată minimă și maximă care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord- cadru :
MINIM: 92.000 buc
MAXIM : 94.000 buc
b) Cantitatea estimată minimă și maximă care ar putea face obiectul unui contract subsecvent :
MINIM- 2.000 buc
MAXIM – 94.000 buc
Valoarea estimată fără TVA: între 383,333.33  și  391,666.67 de lei”

sursa: www.e-licitatie.ro

Ofertanții sunt obligați să prezinte, pana la data limita de depunere a ofertelor, mostre pentru produsul ofertat. “Depunerea mostrelor se va face pe baza de document justificativ, confirmat de primire, la adresa autoritatii contractante din str.Eforie nr. 3, sector 5, Bucuresti. (…). Mostrele se solicita in vederea demonstrarii capacitatii tehnice a ofernantului. Neprezentarea acestora atrage dupa sine respingerea ofertei depuse”, conform anunțului de licitație. Oficialii MAI vor organiza licitație electronică, iar principalul criteriu de atribuire este prețul cel mai scăzut.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 18 martie, iar ofertele se vor deschide în aceeași zi la sediul Direcției Generale Logistică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.