INS a publicat marți cercetarea statistică “Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România” pentru anul 2019. În cadrul acestei cercetări a ieșit la iveală faptul că una din cinci gospodării cheltuielile curente nu pun probleme deosebite, acestea fiind depăşite destul de uşor, uşor sau chiar foarte uşor.

Care sunt gospodăriile care fac față cu dificultate

Potrivit cercetării statistice, printre tipurile de gospodării care fac faţă cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielilor curente se numără cele conduse de femei (44,6%) sau de persoane cu vârsta de 65 ani şi peste (40,3%), precum şi gospodăriile formate din doi adulţi cu trei sau mai mulţi copii în întreţinere (50,3%).

De asemenea, se regăsesc în această situaţie 69% dintre gospodăriile al căror cap are statutul ocupaţional de şomer, 48,3% dintre cele conduse de un agricultor şi 60,6% din cele conduse de alt statut.

“Estimarea de către gospodării a nivelului minim al veniturilor care le-ar permite acoperirea cheltuielilor curente se află în directă legătură cu gradul în care fac faţă cheltuielilor impuse de viaţa de zi cu zi. Din acest punct de vedere se observă existenţa unor diferenţieri clare, generate de caracteristicile gospodăriilor”, arată cercetarea menționată anterior.

Cheltuieli curente cu un venit minim lunar de maxim 2.000 de lei

Cercetarea Institutului Național de Statistică (INS) mai arată că aproape una din cinci gospodării consideră că pot efectua cheltuielile curente cu un venit bănesc net lunar minim cuprins între 1.001 lei şi 2.000 lei, iar peste un sfert dintre gospodării au nevoie de un venit net lunar situat în intervalul 2.001 – 3.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor lunare.

Mai mult de o jumătate dintre gospodării consideră că venitul necesar acoperirii cheltuielilor curente ar trebui să fie chiar mai mare de 3.000 de lei lunar.

“Aprecierea sub aspect bănesc a nevoilor gospodăriilor demonstrează clar diferenţele mari între condiţiile de trai ale gospodăriilor din cele două medii de rezidenţă, în special în zona grupelor extreme de venituri considerate necesare.

Astfel, dacă în mediul rural peste 5% dintre gospodării se încadrează în primul interval de venituri (sume de până la 1000 lei), în mediul urban, această grupă este considerată corespunzătoare într-un procent de peste 1% din gospodării”, menţionează autorii cercetării.

Dintre gospodăriile urbane, peste 86% declară că ar avea nevoie pentru cheltuielile curente de sume care depăşesc 2.000 lei lunar.

Venituri de până la 2.000 lei sunt considerate necesare acoperirii cheltuielilor curente mai frecvent de către gospodăriile conduse de femei, de cei din grupa de vârstă de 65 de ani şi peste, de cele cu statutul ocupaţional de agricultor, precum şi de gospodăriile care nu au în componenţă copii dependenţi.