Venitul net din dobânzi al Băncii Comerciale Române a scăzut cu 10,6%, în trimestrul unu 2014, până la 644,3 milioane lei (143,1 milioane euro), faţă de 721 milioane lei (164,3 milioane euro) în T3 2013, din cauza cererii modeste de credite în segmentele întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale afacerilor mari, au anunţat, miercuri, reprezentanţi ai BCR.

Scăderea a intervenit în pofida unor volume stabile de credite de retail, acordate în condiţiile unui mediu de dobânzi scăzute.

Veniturile nete din comisioane au crescut puternic, cu 23,1%, până la 175,9 milioane lei (39,1 milioane euro), în trimestrul 1 2014, de la 142,8 milioane lei (32,6 milioane euro) în T1 2013, în principal datorită accentului dedicat operaţiunilor de tranzacţii şi plăţi, precum şi soluţiilor de investiţii alternative oferite clienţilor (fonduri de investiţii, bancassurance, economisire în sistem Bauspar, fonduri de pensii).

Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 22,6%, la 88,3 milioane lei (19,6 milioane euro), de la 114 milioane lei (26 milioane euro), reflectând venituri mai reduse din operaţiunile de schimb valutar şi tranzacţii cu valori mobiliare.

Venitul operaţional a scăzut cu 6,8%, până la 914,1 milioane lei (203 milioane euro), faţă de 981,1 milioane lei (223,6 milioane euro) în trimestrul 1 2013.

Cheltuielile operaţionale au scăzut cu 12,4% la valoarea de 362,5 milioane lei (80,5 milioane euro), de la 413,9 milioane lei (94,3 milioane euro), datorită măsurilor extinse de optimizare a structurii personalului şi reţelei de unităţi, precum şi managementului strict al costurilor.

Raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la valoarea de 39,7%, faţă de 42,2% în T1 2013.

Cheltuielile cu deprecierea activelor financiare altele decât la valoarea justă prin profit sau pierdere, în T1 2014, au scăzut cu 1,5% la 496,4 milioane lei (110,3 milioane euro) de la 504,0 milioane lei (114,9 milioane euro), în T1 2013, reflectând impactul unui mediu economic dificil asupra unor clienţi, dar şi un flux mai redus de credite neperformante în segmentele retail şi IMM.

Rata creditelor neperformante a crescut uşor până la 30,2% din totalul portofoliului de credite la 31 martie 2014, din cauza reducerii totale a portofoliului de credite, în special segmentul corporate. Volumul absolut al creditelor neperformante a continuat să se reducă, în baza unor eforturi eficiente de recuperare, a recunoaşterii contabile a unor pierderi din credite şi vânzărilor de portofolii de credite. Rata de acoperire a creditelor neperformante se situa la 61,1%, semnificativ superioară valorii de 58,0% în T1 2013, reflectând o prioritate-cheie a managementului privind îmbunătăţirea calităţii activelor.

Volumul agregat al creditelor acordate clienţilor a scăzut cu 14,7%, până la 36,667 miliarde lei (8,222 miliarde euro), faţă de 42,985 miliarde lei (9,726 miliarde euro), la 31 martie 2013, activitatea nouă de creditare fiind afectată de cererea slabă şi reuşind să compenseze numai parţial rambursările şi contracţia portofoliului de credite. Banca intenţionează să se concentreze asupra creditării în monedă locală, astfel încât să inverseze combinaţia de valute în cadrul portofoliului de credite pe termen mediu şi lung şi să-şi folosească din plin capacitatea puternică de autofinanţare în lei.

Sumele datorate clienţilor au rămas stabile la 37,366 miliarde (8,379 miliarde euro) la 31 martie 2014, -0,2 % faţă de 37,424 miliarde lei (8,468 miliarde euro) la 31 martie 2013. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare, în timp ce BCR se bucură de sprijinul susţinut al băncii-mamă, alături de surse de finanţare diverse şi acorduri de finanţare cu Instituţii Financiare Internaţionale.

În condiţiile în care afacerile noi compensează, momentan, doar parţial eforturile de curăţare a portofoliului, la 31 martie 2014, BCR a înregistrat o scădere a activelor totale cu 6,8% până la la valoarea de 65,803 miliarde lei (14,756 miliarde euro), faţă de 70,583 miliarde lei (15,971 miliarde euro) la 31 martie 2013.AGERPRES