În selecţia lunii mai 2014 au fost cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA, soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza DNOR până la 8 aprilie 2014, excepţie făcând deconturile de TVA aferente operaţiunilor de import soluţionate până la data de 25 aprilie 2014.

Deconturile cu compensare şi restituire care totalizează 916,68 milioane lei, din care se compensează suma de 89,89 milioane lei şi se restituie suma de 826,79 milioane lei.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 826,79 milioane lei, plata efectivă a fost programată în două tranşe:14 mai – 295,03 milioane lei şi 29 mai – 531,76 milioane lei.