Sistemul de plată TVA la încasare a suferit două schimbări esențiale, de la 1 ianuarie 2014: prima se referă la posibilitatea firmelor de a opta dacă îl aplică în continuare, iar cea de-a doua, mai importantă, vizează eliminarea termenului de 90 de zile în care taxa trebuia plătită la buget indiferent dacă factura fusese sau nu încasată de la beneficiar. Ministerul de Finanțe recunoaște că sistemul anterior dezavantaja firmele „din cauze independente de voinţa lor (de ex., farmaciile care încasează cu mare întârziere facturile de la CNASS, contribuabilii care fac în majoritate exporturi sau operaţiuni scutite de TVA, dar care nu pot deduce TVA pentru achiziţii până la plata facturilor)“. Prin urmare, sistemul nu a funcționat conform așteptărilor, mai ales că, atunci când au aprobat plata TVA la încasare, Finanțele mizau pe „o creştere reală a PIB cu circa 0,5%, cu efecte directe în creşterea ocupării şi a veniturilor populaţiei“.

Problemele sistemului TVA la încasare

De altfel, plata TVA la încasare a fost cerută insistent de mediul de afaceri, în ultimii ani. Abia din 2013 a fost și aprobată pentru firmele cu cifre de afaceri mai mici de 2,25 milioane de lei. Datorită numărului notabil de companii aflate în această situație, peste 400.000, era estimat un impact semnificativ asupra deblocării banilor din economie. Din păcate, efectele nu au fost cele scontate. Principala problemă, sesizată și de Comisia Europeană, a fost impunerea termenului de plată de 90 de zile a TVA la buget, chiar dacă factura nu era încasată. În același timp, nu era precizat un termen pentru deducerea TVA, iar firmele ajungeau să crediteze, uneori și luni de zile, bugetul statului. Din 2014, firmele vor putea să decidă dacă le este favorabil  să mențină sistemul sau să renunțe la el, în funcție de fluxul de numerar și de tipul de activitate. „Companiile care prestează servicii pentru instituțiile statului, având termenul de încasare mai îndelungat, vor opta probabil pentru TVA la încasare. Companiile care încasează contravaloarea serviciilor într-un termen rezonabil vor considera avantajos să nu aplice acest sistem, preferând colectarea TVA la data emiterii facturilor, și deducerea TVA la data primirii lor de la furnizori“, afirmă Daniel Anghel, Tax Partner PwC.

Avertizări de la Comisia Europeană

Observațiile mediului de afaceri nu au fost luate în seamă până la deschiderea procedurii de infringement – încălcarea tratatului de aderare – de către Comisia Europeană, în decembrie anul trecut. „Aplicarea sistemului TVA la încasare devine o măsură benefică pentru cei care activează în principal în domeniul serviciilor, unde TVA aferent achizițiilor de la furnizori este nesemnificativă, în comparație cu taxa ce ar trebui colectată la vânzări. Și pentru micii contribuabili din producție și comerț este benefică, pentru că pot opta pentru ieșirea din acest sistem ca să poată deduce TVA aferentă achizițiilor la data primirii facturilor, și nu la data plății acestora“, explică Sorin Istrate, managing partner Contexpert. Cu toate că sistemul TVA la încasare nu poate fi folosit de firmele mari, cu cifre de afaceri de peste 2,25 milioane lei, de grupurile fiscale unice sau de contribuabilii care nu sunt stabiliți în România, schimbarea de legislație le-ar putea fi de ajutor.

„Este posibil ca marile companii să profite de această măsură, folosindu-și puterea de negociere în cazul contractelor încheiate cu furnizorii mici, dar pentru care sunt clienți semnificativi, și astfel le vor putea cere să iasă din sistemul TVA la încasare ca să deducă TVA aferentă achizițiilor la data primirii facturilor, și nu la data plății“, spune Sorin Istrate. Sistemul TVA la încasare a creat și numeroase probleme administrative: mai multe formulare, declarații, deconturi și jurnale de completat, verificări frecvente ale furnizorilor. „Povara administrativă și birocrația excesivă vor dispărea în cazul companiilor care vor ieși din sistem, având efect pozitiv și asupra beneficiarilor lor, care erau obligați să verifice, de fiecare dată, statutul furnizorilor“, explică Daniel Anghel.

Termenul de 90 de zile pentru colectarea taxei, care a alterat sistemul TVA și a creat distorsiuni în piață, a fost impus pentru a proteja fluxul încasărilor bugetare. Astfel, o măsură fiscală, inițial binevenită pentru economie, a fost subminată de nevoia guvernului de a atrage bani la buget.  În ciuda acestei preocupări, Finanțele nu estimează în 2014 vreo scădere a veniturilor din cauza unor eventuale întârzieri la plata TVA către buget.

Regulile noului sistem TVA la încasare

Sistemul TVA la încasare devine opțional.

Pot opta firmele înregistrate în scopuri de TVA care la 31 decembrie 2013 aveau cifra de afaceri sub 2.250.000 lei.
Se poate renunța la sistemul TVA la încasare, oricând în cursul anului 2014, prin depunerea unei notificări.
Firmele care au depășit cifra de afaceri de 2.250.000 trebuie să depună, până pe 27 ianuarie 2014, formularul 097 pentru a fi radiate din sistemul TVA la încasare.

Dacă a fost aleasă continuarea sistemului TVA la încasare, el devine obligatoriu în anul aflat în curs.
Este eliminată obligaţia colectării TVA în 90 de zile de la emiterea facturii.