Sunt aproape 2 ani de la  Conferinta de la Strasbourg privind economia sociala. Comitetul economic si Social European a demarat un proiect privind întreprinderea socială, pentru a identifica idei de politică și măsurile specifice care pot fi luate. In acest timp, in tara implementam sute de proiecte privind dezvoltarea sectorului prin infiintarea de noi structuri de economie sociala. Sunt lectii invatate care ne ajuta sa creeam noi locuri de munca prin creearea unor structuri de economie sociala sustenabile.

Fundatia “Quo Vadis” ca si partener in cadrul proiectului„Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale în industria panificației și a produselor de patiserie” (POSDRU/173/6.1/S/148526) a initiat 22 de vizite de informare și de studiu sub indrumarea experților Centrului Multiregional de informare și consiliere cu reprezentanții autorităților locale și ai mediului de afaceri, ocazie cu care a fost realizată difuzarea informațiilor despre activitatea centrului și despre activitățile generale ale proiectului. La aceste intalniri au paticipat membri ai comunitatilor locale si responsabili ai autoritatilor au aparut o serie de concluzii si idei inovative care reprezinta adevarate „lectii invatate” in cadrul acestui proiect.

 

Concluziile intalnirilor de lucru sunt deosebit de utile pentru dezvoltarea parteneriatelor si a sectorului economie sociale pe termen scurt si mediu:

 • In mediul rural exista multi beneficiari care folosesc telefonul mobil si noile tehnologii digitale. Marea majoritate a lor au acces la internet atat de acasa cat si de pe telefonul mobil. Platformele on-line care să conțină informații specializate privind piața forței de muncă și oportunitățile pentru persoane vulnerabile, este oportuna si sustenabila.
 • Crearea unei burse on-line a locurilor de muncă pentru persoanele din grupurile vulnerabile, precum și difuzarea informațiilor în comunitățile care au persoane aparținând grupurilor vulnerabile s-a bucurat de sustinere din partea comunitatilor locale.
 • Este nevoie de baze de date cu modele de buna practica, metodologii si instrumente de lucru standardizate in special in ceea ce priveste start-up-uri de intreprinderi sociale sau de insertie.
 • Exista idei de afaceri si initiative la nivel local, exista persoane interesate de dezvoltarea de intrepinderi economice si sociale, dar nu exista acces la informatii cu privire la sursele de finatantare si la oportunitatile create de fondurile structurale si de coeziune. Beneficiarii solicita inclusiv informatii actualizate cu privire la sursele de finantare europene pentru urmatoarea perioada de programare.
 • Exista disponibilitate pentru asociere in vederea demararii unor intrepinderi economice sau sociale locale (de exemplu: creearea de depozite de legume si fructe) care sa se dezvolte pe principiile unui „comert echitabil” si care sa ofere producatorilor locali preturi decente in raport cu eforturile si munca lor.
 • Sustenabilitatea structurilor de economie sociala va depinde mai mult de gradul de coeziune sociala si comunitara si mai putin de planul de dezvoltare economica al afacerii. Este nevoie in comunitatile locale de creearea unui “culturi a consumului care sa sustina preponderant produsele si serviciile ce provin din intreprinderile locale”.

 

Comunitatea celor care pledează pentru întreprinderile sociale este, în mod clar, în expansiune și pare să se contureze o poziție comună cu privire la acțiunile pe care instituțiile UE si cele nationale ar trebui să le adopte ca priorități-cheie pentru următorii ani dacă dorim să exploatăm întregul potențial al întreprinderilor sociale. Contribuțiile părților interesate au fost sintetizate sub forma unor recomandări și observații.

 

Exista cateva observații esențiale care s-au desprins dupa primirea mai multor contributii din partea societatii civile europene. Aceste recomandari sunt convergente cu concluziile realizate in cadrul proiectului „Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale în industria panificației și a produselor de patiserie” (POSDRU/173/6.1/S/148526).

 

 • Există un interes real pentru întreprinderile sociale, iar vizibilitatea lor a crescut;
 • Există, cu toate acestea, încă foarte puțină conștientizare și o lipsă de recunoaștere și de înțelegere a modelelor sale, a profesionalismului său și a capacității sale de a crea valori;
 • Descrierea întreprinderilor sociale trebuie să fie mai bine clarificată. La nivel european se recomandă să se utilizeze descrierea sa[1], rezultată din lucrările sale anterioare[2], pentru a da claritate conceptului și modelelor
 • Există un interes în continuarea discuției privind definirea noțiunii de întreprindere socială, ca parte a unui plan mai cuprinzător și global, pentru a sprijini și promova economia socială, principiile și valorile sale, distingându-se clar de responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI);
 • Cetățenii, societatea civilă și întreprinderile sociale trebuie să se afle în centrul strategiilor europene si nationale menite să promoveze coeziunea socială, incluziunea socială și bunăstarea;
 • Câteva state membre au pus în aplicare programe naționale de sprijin, însă mai multe activități au loc la nivel local în unele state membre;
 • Fără voință politică clară și asumarea răspunderii de către autoritățile publice de la toate nivelurile (UE, național, regional, local), nu va fi realizat pe deplin întregul potențial al acestui tip de întreprinderi;
 • Există deja părți ale ecosistemului pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale în Europa și la nivelul statelor membre, dar acestea trebuie integrate și plasate într-un cadru coerent care cuprinde mai multe domenii de politică;
 • Schimbul de bune practici este esențial pentru a inspira și a genera o comunitate a întreprinderilor sociale la nivel national si european, însă trebuie să includă și un element de transferabilitate între țări;
 • Pentru a se asigura viabilitatea, trebuie, de asemenea, să fie elaborate programe de sprijin și finanțare adecvată pentru etapele care urmează celor de lansare și de extindere. Sprijinirea întreprinderilor sociale trebuie, prin urmare, să fie extinsă prin folosirea unei abordări globale și bazate pe ciclul de viață;
 • Un aspect-cheie care trebuie abordat este consolidarea capacității autorităților publice, a sectorului privat și a întreprinderilor sociale în domenii precum recunoașterea și măsurarea impactului social, disponibilitatea pentru investiții, programele de sprijinire a demarare a întreprinderilor și a antreprenoriatului etc.;
 • Ar trebui valorificat mai bine impactul social și rezultatele, iar aceste aspecte ar trebui să facă obiectul mai multor rapoarte, ca o completare la raportarea economică. Sensibilizarea și formarea în metodele actuale sunt totuși esențiale;
 • Armonizarea cadrului juridic nu este necesar, însă rezultatele studiului de identificare al Comisiei ar trebui utilizate pentru a împărtăși experiențe și ca sursă de inspirație;
 • Antreprenoriatul social și inovarea socială ar trebui să fie mai bine corelate. Acest lucru necesită o descriere mai clară a întreprinderilor sociale în calitate de catalizatori ai inovării sociale.

 

Partener proiect – Fundatia QUO VADIS

Solicitant: Orasul Hirlau – lider proiect

 

Pentru informatii suplimentare cu privire la proiect, persoana de contact este d-na Carmen Amelia Sava, manager proiect si inspector in cadrul Compartimentului Programe, Dezvoltare Locala si Achizitii Publice – Orasul Hirlau tel. 0747066309, e-mail: [email protected]

www.parteneriathirlau.ro

Titlul programului: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Titlul proiectului: "Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificatiei si a produselor de patiserie"

Editor material: Orasul Hirlau

Data publicarii: decembrie 2015

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

 


[2]              JO C 318, 23.12.2009, p. 22, JO C 24, 28.1.2012, p. 1, EESC-2014-03794-00-00-AC-TRA, JO C 191, 29.6.2012, p. 84 și Economia socială în Uniunea Europeană, studiu comandat CIRIEC de CESE, 2013

 

“Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificaţiei  si a produselor de patiserie” POSDRU/173/6.1/S/148526

Beneficiar Oraşul Hîrlău, jud. Iasi, in parteneriat cu Comuna Drăgănești, jud. Neamt, Comuna Ciurea, jud. Iaşi, Comuna Optaşi-Magura, jud. Olt, Comuna Brebeni, jud.Olt, Comuna Cîrlogani, jud. Olt, Comuna  Pîrșcoveni, jud. Olt, Comuna Vulpeni, jud. Olt, Fundaţia Culturală „Quo Vadis”  –  Iaşi


Te-ar putea interesa și: