Creat pe trei valori ce ţin de actualitate şi profesionalism în business-ul european, respectiv cultură antreprenorială, competenţă managerială şi tehnologia informaţiei (TIC) în afaceri, proiectul este conceput şi implementat de către Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România)  în parteneriat cu firma MBM Software & Partners S.R.L.
Cei doi parteneri au creat un pachet complex de servicii pe care îl oferă gratuit unui public ţintă numeros situat în mediul urban: manageri, angajaţi şi întreprinzători care doresc să îşi îmbunătăţească spiritul antreprenorial şi abilitatea de a utiliza intensiv tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în activitatea de zi cu zi.
Un loc important în rândul potenţialilor beneficiari ai proiectului îl ocupă persoanele care doresc să iniţieze o activitate independentă, în sprijinul acestora fiind concepute şi oferite gratuit servicii de consultanţă specializate (întocmire plan de afaceri, identificare surse de finanţare, înscriere societate comercială etc.).
1. Consultanţă  antreprenorială
O echipă de specialişti în managementul afacerilor a fost mobilizată pentru a împărtăşi bunele practici şi cunoştinţele acumulate în mai mult de 10 ani de experienţă, agregându-le într-un pachet de consultanţă dedicat şi preluând întrebările celor interesaţi pentru a le transforma în soluţii.
Întrebările pot fi adresate echipei de consultanţi atât prin e-mail ([email protected], [email protected]) sau telefon cât şi prin intermediul platformei electronice dezvoltate în cadrul proiectului, “Biroul Virtual de Dezvoltare Antreprenoriala” (www.e-birouvirtual.ro), platformă care serveşte ca mijloc de diseminare a informaţiei cu caracter antreprenorial şi maximizează eficacitatea serviciilor de consultanţă.
2. Biroul virtual de dezvoltare antreprenorială
Construit pe modelul întrebări şi răspunsuri “Biroul Virtual de Dezvoltare Antreprenorială” dă posibilitatea comunităţii de antreprenori existenţi sau în devenire să beneficieze de informaţiile relevante pentru afacerile lor, disponibile într-o bază de cunoştinţe structurată pe domenii de competenţă şi să contribuie la dezvoltarea continuă a acesteia. Comunicarea în cadrul Biroului este asigurată de către moderatori din cadrul echipei de proiect aflaţi la rândul lor în legătură cu consultanţii specializaţi pe domenii de competenţă (www.e-birouvirtual.ro).
3. Demonstratorul imm virtual
Platforma “Demonstratorul IMM Virtual” oferă, prin intermediul unui pachet informatic accesibil on-line, un mediu experimental de implementare şi testare a unor sisteme de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de management al problemelor, sisteme care pot fi utilizate gratuit pe durata proiectului de către persoanele din grupul ţintă pentru propria afacere (www.immvirtual.ro).
4. Programele de formare
Lansate în luna ianuarie 2011 programele de formare se desfăşoară ritmic, acoperind toate județele țării până în luna noiembrie 2012. Programele sunt concepute într-un stil dinamic şi interactiv îmbinând module teoretice bine documentate cu module practice, menite să sprijine participanții să aplice în activitatea curentă cunoştinţele dobândite.
Până în prezent au beneficiat de cursurile și seminariile organizate în cadrul proiectului aproximativ 1000 de persoane urmând ca, în perioada următoare, să se organizeze cursuri de managementul afacerilor în județele Sibiu, Alba și Ilfov și seminarii de utilizare a tehnologiei informației în afaceri în județele Mureș, Sibiu, Alba, Harghita și Covasna. 
Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România) este o fundaţie înfiinţată în 2006 cu misiunea de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor şi promovarea culturii antreprenoriale în spaţiul sud-est european. Fundaţia face parte dintr-o reţea internaţională de centre similare active în: Bulgaria, Macedonia, Muntenegru, Kosovo, Serbia, Slovenia, Polonia. CEED România este furnizor de formare autorizat, cu o bogată experienţă în servicii de consultanţă şi instruire pentru IMM-uri  şi cu un impresionant portofoliu de programe internaţionale.
MBM Software & Partners este o firmă tânără care activează în domeniul TIC din anul 2005 înscriind în obiectul său de activitate dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii şi sisteme informatice, suport tehnic, instruire şi management de proiect. Astăzi  MBM deţine o platformă de bune practici, studii de caz, deprinderi, lecţii învăţate care adaugă valoare produselor software pe care le oferă,  reprezentând astfel o garanţie a succesului.
Vă invităm să vă creaţi un cont la adresa www.im3.ro pentru a beneficia de serviciile gratuite ale proiectului „Întreprinzător în Mileniul Trei”! La această adresă veţi găsi toate informaţiile necesare pentru a adresa întrebări consultanţilor noştri, pentru a vă înscrie în programele de formare sau pentru a deveni utilizator al platformelor software “Demonstratorul IMM Virtual” sau „Biroul Virtual de Dezvoltare Antreprenorială”.