Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de vineri un proiect de ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, care va înlocui Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO.

“Prin propunerea de act normativ se urmăreşte crearea unei instituţii de excelenţă noi, respectiv Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică, denumit în continuare DNSC, prin desfiinţarea CERT-RO, care să asigure capabilităţile şi performanţa necesare în domeniul securităţii cibernetice la nivel naţional pentru o perioadă de cel puţin 10 ani.

În plus, noua instituţie va fi adaptată adecvat, putând face faţă provocărilor pe care dinamicele de dezvoltare tehnologică le vor ridica în spaţiul cibernetic. Astfel, se propune înfiinţarea DNSC, ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO se desfiinţează la momentul intrării in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Care sunt obiectivele majore ale instituției

Conform documentului, DNSC va avea în vedere obiective majore cum sunt: “asigurarea cadrului de strategii, politici şi reglementări în domeniul securităţii cibernetice; crearea unui hub de cooperare la nivel naţional şi internaţional între instituţii din domeniul public, privat, de educaţie şi cercetare, pentru asigurarea unei viziuni realiste, comune şi coerente privitor la securitatea cibernetică a României; alinierea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte certificarea şi standardizarea în domeniul securităţii cibernetice; alinierea ţării noastre la procesele de implementare a noilor tehnologii în domeniul securităţii cibernetice; gestionarea crizelor de securitate cibernetică la nivel naţional, în cooperare cu instituţiile care au competenţe şi atribuţii în domeniul managementului crizelor şi sub autoritatea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică (COSC) care trebuie consolidată”.

Proiect de ordonanță de urgență

Executivul va adopta şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind privind prelungirea, până la 30 iunie 2021, a aplicării unor măsuri de protecţie socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare.

Un alt proiect de OUG aflat pe agenda şedinţei de Guvern vizează digitalizarea raporturilor de muncă.

“Prin prezentul proiect de act normativ se propune reglementarea posibilităţii ca părţile să utilizeze, la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract, semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală calificată şi emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, iar contractele individuale de muncă şi actele adiţionale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate să fie arhivate de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, republicată, în condiţiile tehnice stabilite de Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică şi care vor fi puse la dispoziţia inspectorilor de muncă la solicitarea acestora”, conform notei de fundamentare a actului normativ.

Proiect de hotărâre de guvern

În şedinţa Executivului va fi aprobat şi un proiect de hotărâre de guvern pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din OUG 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Guvernul va aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” Bucureşti.

Pe agenda şedinţei figurează şi un memorandum cu tema: “Redimensionarea şi modernizarea reţelei consulare a României. Stadiul actual şi perspective de acţiune pentru perioada 2021-2025”.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin