Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a lanst un studiu efectuat în 16 centre universitare din România în care se vorbeşte despre o serie de abuzuri în universităţi.

Astfel, deşi fondul de rulment este interzis prin lege, acesta ‘încă se percepe în cămine’ sub diverse forme, cantinele studenţeşti în loc să fie utilizate pentru evenimente academice sunt folosite pentru ‘nunţi şi botezuri’ pentru a creşte veniturile universităţilor.

Potrivit studiului, bursa socială, deşi conform legii trebuie să acopere cheltuielile de bază ale unui student (masa şi cazare – n.r.), aceasta în unele universităţi nu acoperă nici taxa de cămin.

1. Taxele ‘ascunse’ ale educaţiei sărăcesc studenţii
În majoritatea universităţilor din România s-a observat faptul că se percep studenţilor o serie de taxe ‘ascunse’ , în plus faţă de taxa de studiu sau subvenţia de la buget. Este inadmisibil ca, într-o societate în care educaţia este considerată un serviciu gratuit şi se promovează accesul la educaţie fără obstacole financiare, studenţii să fie nevoiţi să achite taxe pentru: înmatriculare, transferuri, măriri de note, eliberare de diplome, supliment la diplome, adeverinţe, programe analitice, permis bibliotecă, acces la baze sportive, consiliere în carieră etc, notează ANOSR.

2. Studentul cu probleme sociale, trebuie să trăiască cu 6lei/zi.
Conform legii, bursa socială trebuie să acopere cel puţin masa şi cazarea unui student. În acest context, este de neacceptat faptul că bursa socială medie în România are valoarea de 200 lei, aceasta fiind de multe ori sub nivelul taxei pentru cămin.

3. Căminele şi cantinele – nevoi de bază pentru studenţi

Deşi cazarea şi masa sunt esentiale în viaţa unui student, şi aici întâlnim o serie de nereguli precum: perceperea fondului de rulment în cămine, utilizarea cantinelor pe post de săli de nunţi si botezuri, taxele care nu reflectă costurile implicate de administrarea căminelor, lipsa de transparenţă în gestionarea veniturilor provenite din taxele de cămine, studenţi căminişti obligaţi să ia masa la cantina universităţii.

4. Orientarea în carieră doar pe hârtie

Consideram ca educatia nu îşi îndeplineşte rolul de a sprijini studenţii în alegerea traseului curricular şi de carieră, centrele de consiliere academică şi orientare în cariera fiind nefuncţionale în multe din universităţi. Acestea există, conform legii, însa doar în acte şi cu scopul de a îndeplini unele standarde de asigurare a calităţii, se arată în comunicatul ANOSR.

DETALII:
Pentru a vedea întreg studiul, click aici


TAXE ABUZIVE

Taxa de înmatriculare are valori precum:

– Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava – 50/150 lei în functie de facultăţile din cadrul universităţii
– Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti – 20 euro.

 De asemenea, se percepe taxa de 400 euro în cazul reluării studiilor după o exmatriculare din culpă disciplinară şi 200 euro în cazul reluării studiilor după o exmatriculare pentru neîncheierea situaţiei şcolare.
– Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş: 100 lei
– Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: 50 lei
– Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi :40 lei;

Diplomele sunt acte oficiale care atestă parcurgerea unui plan de studiu şi obţinerea unei calificări. Din perspectiva ANOSR, diplomele trebuie eliberate în mod gratuit. Cu toate acestea, există universităţi care percep taxe pentru studenţi în momentul în care aceştia merg să le ridice de la secretariate, astfel:
– Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – 80 lei (diploma/adeverinţa şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă)
– Academia de Studii Economice 50 lei
– Universitatea din Petroşani – 50 lei
– Universitatea Politehnică Bucureşti 15 lei

Accesul la bibliotecă ar trebui să fie gratis pentru toţi studenţii oferindu-le oportunitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele, de a studia şi de a cerceta. Totuşi, pentru a avea acces la bibliotecă, studenţii trebuie să plătească.

Mai mult, există universităţi în care studenţii sunt obligaţi să achite taxa de bibliotecă pentru a intra în anul universitar (50 lei – Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi).

Taxele de bibliotecă ajung în unele universităţi la sume mari:
– Universitatea de Vest Timişoara – 30 lei în anul I şi câte 3 lei la începutul fiecărui an de studiu;
– Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca – 25 lei, plus 20 lei actualizarea la începutul fiecărui an universitar
– Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu – 15 lei, plus 10 lei actualizarea la început de an universitar (opţional)
– Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinara – 12 lei

Universităţi care mai percept taxe de bibliotecă sunt: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Universitatea Dunarea de Jos Galaţi, Universitatea Babes Bolyai Cluj – Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti.

Pentru a avea acces la baza sportivă, în cazul studenţilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti taxa de acces la bazinul sportiv este de 50 lei/luna, incluzând 2 şedinţe pe săptămână.

În categoria taxelor ‘absurde’ includem şi alte exemple:
– Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj Napoca – eliberare duplicat carnet de student 150 lei.
– Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş – taxa de păstrare a actelor de studiu 15 lei/luna.
– Universitatea Petroşani – adeverinţă de licenţă 20 lei – multe universităţi percep taxe pentru eliberarea programei analitice (Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport – 50 euro, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi – 5 lei/pagina, Universitatea Tehnică Cluj Napoca – 100 lei) însa un exemplu extrem este Universitatea Maritimă Constanţa unde aceasta valorează 700 lei.
– Universitatea de Medicină şi Farmacie – Cluj Napoca – taxa pentru refacerea diplomei de licenţă/absolvire din cauza comunicării greşite a datelor personale – 300 lei.

Cu toate că prezentarea la examenele de mărire a notelor este un drept academic al studenţilor, există universităţi care impun studenţilor o taxă pentru acest lucru:
– Universitatea de Medicină şi Farmacie Timisoara – 10 euro
– Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj – Napoca – 100 lei
– Universitatea Bucureşti, Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – 20 lei

Te-ar putea interesa și: