Noul Cod Fiscal a fost votat de Parlament, dar nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial. Pe lângă reducerile de taxe – TVA de 19%, impozit pe dividende de 5%, accize la carburanţi cu 16-18% mai mici –, noua legislaţie fiscală conţine o serie de prevederi care vor afecta micile afaceri ale persoanelor fizice. Principalele noutăţi vizează contribuţiile de asigurări, care se vor aplica asupra tuturor veniturilor, şi schimbarea sistemului de calcul al taxelor pe clădiri, care va fi în funcţie destinaţie, rezidenţială sau nerezidenţială, în loc de statutul proprietarului, persoană fizică sau juridică.

Taxarea microîntreprinderilor

Propunerea guvernului de a taxa veniturile microîntreprinderilor în funcţie de numărul salariaţilor cu 1% pentru cele cu peste doi salariaţi, 3% pentru cele cu un salariat şi 3% plus 1.530 lei pentru cele fără salariaţi a fost eliminată de Parlament. Grila diferenţiată ar fi dus, în condiţiile obligaţiei de a plăti cel puţin un salariu minim, la o rată efectivă de taxare de 4-5% pentru microîntreprinderi.

În schimb, Parlamentul a introdus o excepție. Astfel, microîntreprinderile nou înfiinţate vor plăti, pentru primii doi ani de la data înregistrării, 1% dacă au cel puțin un salariat, iar acționarii/asociații nu au deținut titluri de participare la alte persoane juridice. Salariatul este persoana angajată cu normă întreagă cu contract individual de muncă, potrivit  Codului Muncii. Condiția privind salariatul se consideră îndeplinită și dacă microintreprinderea are persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial, iar fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi sau are încheiate contracte de administrare sau mandate remunerate cel puțin la nivelul salariului minim.

Contribuţii obligatorii pentru PFA

Contribuțiile de asigurări devin obligatorii pentru toate veniturile persoanelor care desfășoară activități independente sau au drepturi de autor, chiar dacă obțin și salarii. Baza de calcul pentru contribuții, atât de sănătate, cât și de pensii, va fi plafonată la nivelul a cinci salarii medii pe economie lunare. Impozitul pentru dividende va fi redus de la 16% la 5%, dar contribuția de sănătate de 10,5% devine obligatorie și pentru aceste venituri.

În ceea ce privește impozitarea veniturilor din chirii, noul Cod Fiscal majorează cota de cheltuieli forfetare care pot fi deduse la calcularea impozitului, de la 25% la 40%. Însă, baza de calcul la care se va aplică contribuția la sănătate va fi de cinci câștiguri salariale medii brute lunare, în loc de cinci câştiguri medii anuale. În aceste condiții, majorarea cotei forfetare este însoţită de o bază de calcul mai mare.

Impozitul pe clădiri

Noul Cod fiscal introduce un nou sistem de calcul al taxelor locale pe clădiri, în funcție de destinație – rezidențiale, nerezidențiale sau mixte -, în locul actualului sistem care stabileşte cotele de impozit în funcţie de proprietar: persoană juridică sau fizică. Astfel, cotele de impozit pentru clădiri rezidențiale vor fi între 0,08 % şi 0,2%, față de cota actuală de 0,1 %, iar pentru cele nerezidențiale între 0,2% şi1,3%.

Baza de impozitare a clădirilor nerezidenţiale va fi valoarea de piaţă aşa cum reiese dintr-un raport de evaluare. Persoanele fizice vor fi obligate să facă evaluarea cladirilor nerezidenţiale la cinci ani, în caz contrar cota de impozit fiind 2%.

În aceste condiţii, persoanele fizice care deţin clădiri nerezidenţiale vor plăti aceleaşi impozite locale ca firmele, însemnând cel puţin dublarea sau  creşterea de câteva ori a impozitului, în funcţie de deciziile consiliilor locale, care vor alege cota de impozit.

Pe de altă parte, se va renunța la creșterea progresivă a taxei locale pentru persoanele fizice care au mai multe proprietăţi. Acum, impozitul este majorat cu 65% pentru a doua clădire, 150% pentru a treia, 300% pentru a patra şi următoarele.

Noul Cod Fiscal mai prevede eliminarea taxei pe construcţiile speciale, majorarea deducerii personale de bază pentru salariaţii care au venituri de până la 1.500 lei,  taxarea inversă în scop de TVA pentru livrarea de clădiri, părţi din clădiri şi terenuri de orice fel.

Legea a fost trimisă la promulgarea de către preşedinte, pe 1 iulie, urmând să fie, ulterior, publicată în Monitorul Oficial şi să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2016.