Rentabilitatea capitalului uman în România (exprimată prin numărul de unităţi monetare generate de fiecare angajat pentru fiecare unitate monetara investită în remunerația sa) este de 1,30, potrivit studiului PwC Saratoga 2014, în creştere cu 4% faţă de anul 2013 şi cu 16% mai mare decât media europeană.

„În condițiile în care veniturile companiilor din România nu au crescut semnificativ anul trecut, iar costurile salariale au rămas relativ constante, creşterea uşoară faţă de anul precedent a fost dată de eficientizarea costurilor indirecte ale companiilor, deși s-au remarcat şi o serie de investiții de anvergură în sisteme informatice moderne de tip ERP, CRM etc. care au dus la o îmbunătăţire a productivităţii”, a precizat Horaţiu Cocheci, senior manager, liderul echipei de servicii de consultanţă în resurse umane, PwC România.  

Privită în context european, rentabilitatea capitalului uman din România este mai mare decât  media europeană şi decât media ţărilor din Europa Centrala şi de Est. La nivel de sectoare de activitate, se observă o evoluţie pozitivă a rentabilității capitalului uman în sectorul serviciilor financiare (de la 0,92 la 1,97). Pe de altă parte, rentabilitatea a scăzut în sectoarele  farmaceutic (1,60 vs. 2,01 în anul precedent), bunuri de larg consum (1,23 vs. 1,50 în anul precedent) şi produse industriale (1,11 vs. 1,34 în anul precedent) şi s-a menţinut la acelaşi nivel în sectorul de retail (1,03).

Companiile au continuat să investească în dezvoltarea angajaților, înregistrându-se o creștere a numărului de ore de training per angajat (18 ore, faţă de doar 15 ore în anul precedent). Pe de altă parte, costul asociat acestui tip de activitate a scăzut (105 euro per angajat vs. 135 euro per angajat în anul precedent).

Numărul de ore de training oferit de organizațiile din România este aliniat cu mediile europene (18 ore per angajat la nivel european şi 19 ore în cazul ţărilor din Europa Centrala şi de Est), însă costurile sunt mai mici (105 euro per angajat în România faţă de 210 euro în Europa şi respectiv 170 euro per angajat în Europa Central şi de Est).

Studiul PwC Saratoga Romania 2014 prezintă date exhaustive referitoare la indicatori de eficienţă ai capitalului uman pe baza datelor colectate de la 80 de companii participante din cinci ramuri economice (industria farmaceutică, industria bunurilor de larg consum, produse industriale, retail şi servicii financiare).