Procedura de declarare, stabilire si plata a impozitului se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice