„Adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii RCS Management (…) a adoptat următoarele hotărâri: 1. Se revocă Alexandru Oprea din funcţia de administrator ca urmare a demisiei acestuia înregistrată la data de 09.04.2015. 2. Se  alege  în  funcţia  de  administrator,  membru  al consiliului de administraţie pentru o durată care va expira la  data  de  19.02.2017,  Dinei  Mihai. 3. Se aprobă o remuneraţie netă de 1.000 lei pe lună pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraţie“, se arată în document.

Alexandru Oprea a renunţat la funcţia de administrator al firmei RCS Management, vehiculul prin care antreprenorul Zoltan Teszari din Oradea controlează compania de cablu în luna aprilie după 18 ani.