Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, în cursul zilei de marți, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004, transmite Administraţia Prezidenţială într-o informare de presă.

Ce prevedea proiectul privind Legea Petrolului

Pe 10 martie, Camera Deputaţilor a adoptat decizional proiectului de lege. Ministrul Energiei Virgil Popescu spunea atunci aceste modifică ale actului normativ au întărit siguranţa naţională, prin transpunerea unei directive europene care prevede că „statele membre pot refuza, din motive de siguranţă naţională, să permită accesul la exercitarea acestor activităţi oricărei entităţi care este efectiv controlată de ţări terţe sau de resortisanţi ai ţărilor terţe”.

„Le mulţumesc colegilor deputaţi pentru că au adoptat cu unanimitate de voturi, 311 pentru, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004.

De ce este important? Prin aceste modificări am întărit siguranţa naţională. Astfel că am transpus în legislaţia noastră prevederile Directivei nr. 94/22/CE, de la art. 2, alin. (2) «statele membre pot refuza, din motive de siguranţă naţională, să permită accesul la exercitarea acestor activităţi oricărei entităţi care este efectiv controlată de ţări terţe sau de resortisanţi ai ţărilor terţe».

De asemenea, «în cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorităţii competente, din motive de siguranţă naţională, prin hotărâre a Guvernului se poate aproba denunţarea unilaterală a acordului petrolier»”, spunea atunci Virgil Popescu pe Facebook.

Ce prevede noua lege a petrolului promulgată de Klaus Iohannis

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004 precizează:

“Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I – Legea petrolului nr.238/2004, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea la, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După art.3 se introduce un nou articol, art. 3 1 , având următorul cuprins:   „Art. 3 1 • Autoritatea competentă poate refuza, din motive de securitate naţională, concesionarea şi executarea de operaţiuni petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare a unui zăcământ petrolier de către persoane juridice care sunt efectiv controlate de ţări terţe Uniunii Europene sau de resortisanţi ai ţărilor terţe Uniunii Europene. • În cazul acordurilor petroliere în vigoare, la propunerea autorităţii competente, din motive de securitate naţională, prin hotărâre a Guvernului se poate aproba denunţarea unilaterala a acordului petrolier.’ ‘

2. La art. 34 alineatele (1) şi (2) se modifica si se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6) cu următorul cuprins:   „(1) Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate, numai după aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii competente. (2) Orice transfer făcut fără aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, este lovit de nulitate.   •

În situaţia în care are loc o operaţiune de preluare a controlului titularului unui acord petrolier sau are loc o schimbare în structura acţionariatului cu drept de control asupra titularului, noile condiţii se notifică autorităţii competente în vederea aprobării prin hotărâre de Guvern, cu respectarea alin. (2) al art. 3 1 , a menţineri valabilităţii, a modificării sau a denunţării unilaterale a acordului petrolier, la propunerea autorităţii competente.

• Nerespectarea prevederilor de la alin.(l) şi (5) are ca efect pierderea calităţii de titular de acord petrolier a persoanei juridice române sau străine în cauză, în situaţia în care acordul petrolier are mai mulţi titulari, iar în situaţia în care acordul petrolier are un singur titular, acesta încetează de drept”.

Art. II. – Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare cel mai târziu la data de 28 februarie 2020. Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune ultimul paragraf al art. 2 alin. (2) din Directiva nr. 94/22/CE privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 164 din 30 iunie 1994″.