Conform unui anunţ publicat pe site-ul e-licitatie.ro, Consiliul Judeţean Teleorman a scos la licitaţie contractul acord-cadru pentru reabilitarea drumurilor judeţene, valoarea contractului fiind estimată la 39,2 milioane lei, fără TVA. Contractul prevede lucrări de întreținere curentă și periodică pentru drumurile județene: întreținere îmbrăcăminți asfaltice și tratamente bituminoase.
Contractul estimat la circa 10 milioane euro este finanțat bugetul propriu al județului Teleorman.
Consiliul Județean Teleorman organizează licitație deschisă criteriul de atribuire fiind raportul calitate-preț în ceea ce privește:
   Criterii     Pondere     Punctaj maxim         
1.     Pretul ofertei     90 %     90         
Descriere: Componenta financiara
2.     Termenul total de executie al lucrarilor     10 %     10         
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim total: 100
sursa: e-licitatie.ro

Nu se va organiza o licitatie electronică, termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 22 mai, iar licitația va aveal loc în 19 iunie.