CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de etichetare nutritionala atat a alimentelor livrate ca atare consumatorului final, cat si a celor destinate aprovizionarii restaurantelor, spitalelor, cantinelor si altor agenti economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie.
(2) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplica urmatoarelor produse:
a) ape minerale naturale sau alte ape destinate consumului uman;
b) integratori dietetici/suplimente alimentare.
(3) Prezentele norme metodologice nu exclud aplicarea reglementarilor privind etichetarea alimentelor destinate utilizarilor nutritionale speciale.
(4) In sensul prezentelor norme metodologice, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) etichetare nutritionala – orice informatie care apare pe etichete si se refera la:
a1) valoarea energetica; si
a2) urmatoarele substante nutritive: proteine, glucide-zaharuri, lipide, fibre, sodiu, vitaminele si mineralele prezente in cantitati semnificative, conform tabelului care face parte integranta din prezentele norme metodologice;
b) mentiune nutritionala – orice reprezentare sau orice mesaj publicitar care specifica, sugereaza sau induce faptul ca alimentul are anumite proprietati nutritionale datorate valorii energetice/calorice pe care acesta o furnizeaza, o furnizeaza la o valoare scazuta sau crescuta ori nu o furnizeaza si/sau datorita substantelor sale nutritive pe care acesta le contine, le contine in proportie scazuta sau crescuta ori nu le contine. Inscrierea unor elemente referitoare la calitatea sau cantitatea unei substante nutritive nu reprezinta o mentiune nutritionala daca acest lucru este stabilit prin reglementari specifice;
c) proteine – continutul de proteina calculat cu formula: proteina = azot total Kjeldahl x 6,25;
d) glucide – toate glucidele metabolizate de organismul uman si care includ polioli;
e) zaharuri – toate monozaharidele si dizaharidele prezente in alimente, excluzand poliolii;
f) lipide – lipidele totale, inclusiv fosfolipidele;
g) acizi grasi saturati – acizii grasi fara dubla legatura;
h) acizi grasi mononesaturati – acizii grasi cu o dubla legatura in pozitie cis;
i) acizi grasi polinesaturati – acizii grasi cu duble legaturi intrerupte in pozitie cis, cismetilenice;
j) valoare medie – valoarea care reprezinta cel mai bine cantitatea de substante nutritive pe care o contine un aliment dat, fata de variatiile acestora in functie de sezon, obiceiuri de consum si alti factori care pot induce modificari ale valorii efective.

CAPITOLUL II
Dispozitii privind etichetarea nutritionala a
alimentelor

Art. 2. – (1) Etichetarea nutritionala este optionala cu exceptia prevederilor alin. (2).
(2) Etichetarea nutritionala este obligatorie atunci cand la prezentarea sau la publicitatea produsului, cu exceptia campaniilor publicitare colective, apare pe eticheta o mentiune nutritionala.
Art. 3. – Singurele mentiuni nutritionale permise sunt cele care se refera la valoarea energetica, la substantele nutritive mentionate la art. 1 alin. (4) lit. a)a2) si la substantele care apartin sau care sunt componentele uneia dintre categoriile acestor substante nutritive.
Art. 4. – (1) Informatiile furnizate consumatorilor prin etichetarea nutritionala, prevazute la art. 1 alin. (4) lit. a), se grupeaza, dupa caz, in grupa 1 sau 2, in urmatoarea ordine:
Grupa 1:
a) valoarea energetica;
b) cantitatile de proteine, glucide si lipide.
Grupa 2:
a) valoarea energetica;
b) cantitatile de proteine, glucide, zaharuri, lipide, acizi grasi saturati, fibre si sodiu.
(2) Informatiile furnizate sub forma unei mentiuni nutritionale referitoare la zaharuri, acizi grasi saturati, fibre sau sodiu se prezinta in conformitate cu grupa 2.
(3) Etichetarea nutritionala poate include, de asemenea, cantitatile din una sau mai multe dintre urmatoarele substante: amidon, polioli, acizi grasi mononesaturati, acizi grasi polinesaturati, colesterol si oricare dintre mineralele sau vitaminele prezente in aliment in cantitati semnificative, astfel cum sunt mentionate in tabelul care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(4) Inscrierea substantelor care apartin sau sunt componentele uneia dintre categoriile de substante nutritive mentionate la alin. (1) si (3) este obligatorie atunci cand se face o mentiune nutritionala. In cazul in care se inscrie cantitatea de acizi grasi polinesaturati si/sau mononesaturati si/sau aportul de colesterol, se inscrie si cantitatea de acizi grasi saturati. In acest caz declararea acizilor grasi nu se considera o mentiune nutritionala in intelesul alin. (2).
Art. 5. – Valoarea energetica declarata se calculeaza utilizandu-se urmatorii factori de echivalenta:

a) glucide, cu exceptia poliolilor    4 kcal/g = 17 kJ/g
b) polioli    2,4 kcal/g = 10 kJ/g
c) proteine    4 kcal/g = 17 kJ/g
d) lipide    9 kcal/g = 37 kJ/g
e) alcool etilic-etanol    7 kcal/g = 29 kJ/g
f) acid organic    3 kcal/g = 13 kJ/g.

Art. 6. – (1) Declararea valorii energetice si a proportiei substantelor nutritive sau a componentelor acestora se face cantitativ. Unitatile de masura utilizate sunt urmatoarele:
a) valoarea energetica – kJ si kcal;
b) proteine – grame (g);
c) glucide – grame (g);
d) lipide – grame (g);
e) fibre – grame (g);
f) sodiu – grame (g);
g) colesterol – miligrame (mg);
h) vitamine si minerale – unitatile de masura specificate in tabel.
(2) Informatia mentionata la alin. (1) se exprima la 100 g sau la 100 ml.
(3) Informatia prevazuta la alin. (1) poate fi, de asemenea, exprimata pe eticheta raportat la ratie sau la portie, cu conditia mentionarii pe ambalaj a numarului de portii continute.
(4) Cantitatile mentionate sunt acelea care caracterizeaza alimentul sub forma in care este vandut. Aceasta informatie se poate referi si la alimentul preparat, cu conditia mentionarii instructiunilor de preparare, iar informatia sa se refere la alimentul preparat pentru consum.
(5) Informatia referitoare la vitamine si minerale, pentru cantitatile specificate la alin. (2), trebuie, de asemenea, exprimata in procente din doza zilnica recomandata (DZR) prevazuta in tabel.
(6) In cazul vitaminelor si mineralelor procentul din doza zilnica recomandata (DZR) poate fi inscris si sub forma grafica.
(7) La declararea cantitatii de zaharuri si/sau polioli si/sau amidon, imediat dupa cantitatea totala de glucide exprimata in grame se inscriu cantitatile de zaharuri, polioli si amidon, exprimate in grame.
(8) La declararea cantitatii si/sau tipului de acid gras si/sau valorii colesterolului, imediat dupa cantitatea totala de lipide exprimata in grame se inscriu cantitatile de lipide saturate, mononesaturate, polinesaturate, exprimate in grame, si cea de colesterol exprimata in miligrame.
(9) Valorile declarate sunt, dupa caz, valori medii, care se bazeaza pe urmatorii factori:
a) analiza alimentului facuta de producator;
b) un calcul facut cu ajutorul valorilor medii cunoscute sau reale ale ingredientelor utilizate;
c) un calcul obtinut cu datele stabilite si general acceptate.
Art. 7. – Dispozitiile privind etichetarea nutritionala prevazute in prezentul capitol, se aplica si in cazul alimentelor nepreambalate – vrac – oferite consumatorului final sau destinate aprovizionarii agentilor economici care prepara si furnizeaza hrana pentru populatie si al alimentelor ambalate la punctul de vanzare la cererea consumatorului sau preambalate in scopul vanzarii lor imediate; inscrierea informatiilor nutritionale se face pe produs pe un afis, anunt sau in orice alta forma fara risc de confuzie.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 8. – (1) Prin etichetarea nutritionala informatia se prezinta grupat, in acelasi loc, sub forma de tabel, cu numerele aliniate, daca spatiul o permite; acolo unde spatiul nu permite, informatia se prezinta in forma liniara. Informatia se inscrie intr-un loc vizibil, cu caractere lizibile si intr-o forma ce nu permite stergerea.r
(2) Prin etichetarea nutritionala informatia se inscrie intr-o exprimare usor de inteles de cumparator, daca nu au fost luate alte masuri in scopul bunei informari a acestuia. Informatia se inscrie in limba romana, indiferent de tara producatoare a alimentului, fara a impune restrictii cu privire la posibilitatea indicarii acesteia si in alte limbi.r
Art. 9. – Prevederile prezentelor norme metodologice completeaza in mod corespunzator Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1.r
r
NormE metodologicEr
privind informatiile suplimentare care se indica obligatoriu prin etichetare in cazul alimentelor obtinute din organisme modificate genetic sau care contin aditivi si arome modificate genetic ori obtinute din organisme modificate geneticr
r
CAPITOLUL Ir
Alimente obtinute din organisme modificate geneticr
r
SECTIUNEA Ir
Dispozitii generaler
r
Art. 1. – (1) Prevederile prezentului capitol se aplica alimentelor si ingredientelor alimentare, denumite in continuare alimente specificate, ce se livreaza ca atare consumatorului final sau agentilor economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru populatie si care au fost obtinute in totalitate sau in parte din:r
a) seminte de soia modificate genetic (Glicina max. L), cu toleranta crescuta la erbicidul glifosat;r
b) porumb modificat genetic (Zea mays L), cu toleranta crescuta la erbicidul glufosinat de amoniu.r
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplica aditivilor alimentari, aromelor utilizate in alimente sau solventilor de extractie utilizati la obtinerea alimentelor.r
r
SECTIUNEA a II-ar
Dispozitii privind etichetarea alimentelor si ingredientelor alimentare care au fost obtinute din organisme modificate geneticr
r
Art. 2. – (1) Cerintele specifice suplimentare de etichetare a alimentelor specificate sunt urmatoarele:r
a) atunci cand alimentul este compus din mai mult de un ingredient, expresia “produs din soia modificata genetic” sau “produs din porumb modificat genetic”, dupa caz, se inscrie in lista cuprinzand ingredientele, intre paranteze, imediat dupa denumirea ingredientului respectiv. Dupa caz, aceste expresii pot aparea in cadrul unei note de subsol la lista cuprinzand ingredientele, dispusa vizibil, la care se face trimitere prin intermediul unui asterisc (*) inscris langa ingredientul respectiv. Cand un ingredient este deja mentionat ca fiind produs din soia sau porumb, expresia “produs din organism modificat genetic” poate fi prescurtata “modificat genetic”; daca forma prescurtata a exprimarii este utilizata sub forma de nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, asteriscul se ataseaza direct cuvantului “soia” sau “porumb”. Cand ambele expresii sunt utilizate sub forma de nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, acestea se inscriu cu caractere de cel putin aceeasi marime cu a celor din aceasta lista;r
b) in cazul produselor pentru care nu exista nici o lista cuprinzand ingredientele, expresia “produs din soia modificata genetic” sau “produs din porumb modificat genetic”, dupa caz, se inscrie clar pe eticheta alimentului;r
c) daca un ingredient este desemnat prin denumirea categoriei, conform reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, acea denumire se completeaza cu expresia “contine……*) produs din soia modificata genetic/porumb modificat genetic”; r
d) daca un ingredient este component al unui ingredient compus si provine din alimentele specificate, acesta se mentioneaza pe eticheta produsului finit, cu adaugarea expresiilor prevazute la lit. b).r
(2) Alimentele specificate nu se supun cerintelor suplimentare de etichetare atunci cand:r
a) proteina si/sau ADN organismelor modificate genetic, mentionate la art. 1 alin. (1), nu sunt prezente in ingredientele alimentelor considerate individual ori in alimentul alcatuit dintr-un singur ingredient; saur
b) materialul rezultat din organismele modificate genetic, mentionate la art. 1 alin. (1), impreuna cu orice material rezultat din alte produse modificate genetic, este prezent in ingredientele alimentului sau in alimentele alcatuite dintr-un singur ingredient in proportie de maximum 1% din ingredientele alimentare considerate individual ori din alimentele alcatuite dintr-un singur ingredient, cu mentiunea ca prezenta acestuia este accidentala; pentru a stabili daca prezenta acestui material este accidentala agentii economici trebuie sa dovedeasca autoritatilor competente ca au luat masurile necesare de evitare a utilizarii ca sursa a organismelor modificate genetic sau a produselor rezultate din acestea.r
r
CAPITOLUL IIr
Alimente si ingrediente alimentare ce contin aditivi si arome care au fost modificate genetic sau care au fost produse din organisme modificate geneticr
r
SECTIUNEA Ir
Dispozitii generaler
r
Art. 3. – (1) Prevederile prezentului capitol stabilesc cerintele suplimentare specifice de etichetare a alimentelor si a ingredientelor alimentare, denumite in sensul prezentelor norme metodologice alimente specificate, ce contin aditivi si/sau arome, conform alin. (2), denumite in continuare aditivi si arome specificate, destinate consumatorilor finali si agentilor economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru populatie.r
(2) Sunt considerati aditivi si arome specificate:r
a) aditivii definiti prin acte normative specifice; si/saur
b) aromele utilizate in alimente, definite prin acte normative specifice, care sunt, contin sau sunt obtinute din organisme modificate genetic, conform Ordonantei Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obtinere, testare, utilizare si comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum si a produselor rezultate din acestea.r
Art. 4. – Etichetarea alimentelor specificate trebuie sa furnizeze consumatorului final si agentilor economici care presteaza servicii de preparare si furnizare a hranei pentru populatie, cu respectarea reglementarilor specifice privind etichetarea alimentelor, informatii privind:r
a) orice fel de caracteristici sau proprietati ale alimentelor, precum: compozitia, valoarea nutritionala/efectele nutritionale, utilizarea prevazuta pentru aditivi sau arome, in conformitate cu art. 6 alin. (1), ca urmare a faptului ca aditivii sau aromele specificate nu mai sunt echivalente cu aditivii sau aromele existente;r
b) prezenta in aromele si aditivii specificati a materialului ce nu este prezent in aromele sau aditivii echivalenti existenti si care poate afecta sanatatea anumitor segmente de populatie;r
c) prezenta in aromele si aditivii specificati a materialului ce nu este prezent in aromele sau aditivii echivalenti existenti si care ridica probleme etice;r
d) prezenta unui aditiv sau a unei arome, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), care reprezinta sau contine un organism modificat genetic prin tehnici de modificare genetica, a caror lista neexhaustiva este stabilita in partea 1 din anexa nr. 6 la Ordonanta Guvernului nr. 49/2000.r
Art. 5. – Aditivii sau aromele specificate sunt considerate ca nefiind echivalente in intelesul art. 4 lit. a), daca evaluarea stiintifica, bazata pe o analiza corespunzatoare a datelor existente, poate demonstra ca caracteristicile evaluate sunt diferite in comparatie cu aditivii sau aromele traditionale, avand in vedere limitele acceptate ale variatiilor naturale ale acestor caracteristici, in situatia in care aditivii sau aromele specificate contin proteina si/sau ADN rezultate din modificarea genetica.r
r
SECTIUNEA a II-ar
Cerinte suplimentare specifice de etichetarer
r
Art. 6. – (1) Cerintele suplimentare specifice de etichetare cu privire la inscrierea mentiunilor prevazute la art. 4 lit. a) sunt urmatoarele: expresia “produs din………… modificat genetic” se inscrie in lista cuprinzand ingredientele prevazuta de reglementarile privind etichetarea alimentelor intre paranteze, imediat dupa indicarea aditivului sau a aromei respective. Dupa caz, aceasta expresie poate aparea intr-o nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, dispusa vizibil, legata de aditivul sau de aroma respectiva printr-un asterisc (*). Nota se inscrie cu caractere cel putin de aceeasi marime cu cea utilizata in lista cuprinzand ingredientele. In cazul alimentelor specificate pentru care nu exista o lista cuprinzand ingredientele, aceasta expresie se inscrie cu claritate pe eticheta produsului.r
(2) Cerintele suplimentare specifice de etichetare cu privire la inscrierea mentiunilor prevazute la art. 4 lit. d) sunt urmatoarele: expresia “modificat genetic” se inscrie in lista cuprinzand ingredientele imediat dupa indicarea aditivului sau a aromei respective. Dupa caz, aceasta expresie poate aparea intr-o nota de subsol la lista cuprinzand ingredientele, dispusa vizibil, legata de aditivul sau de aroma respectiva printr-un asterisc (*). Nota se inscrie cu caractere cel putin de aceeasi marime cu cea utilizata in lista cuprinzand ingredientele. In cazul alimentelor specificate pentru care nu exista o lista cuprinzand ingredientele, aceasta expresie se inscrie clar pe eticheta produsului.r
r
CAPITOLUL IIIr
Dispozitii finaler
r
Art. 7. – Prevederile prezentelor norme metodologice completeaza in mod corespunzator Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevazute in anexa nr. 1.